Demagog.cz

Jana Zwyrtek Hamplová

Jana Zwyrtek Hamplová (Nezávislí)

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0

Výroky

Jana Zwyrtek Hamplová

Jana Zwyrtek Hamplová

My máme mimo jiné tam máme v našem plánu, že by byly výjezdní zasedání zastupitelstva, jejichž program by tvořili starostové toho daného regionu. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 25. září 2012

Výrok hodnotíme jako pravdivý s výhradou. V podrobném volebním programu hnutí NEZÁVISLÝCH pro Olomoucký kraj se skutečně v bodě 41 píše: „Budeme prosazovat výjezdní veřejná zasedání rady kraje nebo zastupitelů kraje v jednotlivých okresech.“O tom, kdo bude program těchto zasedání tvořit, se však již dokument nezmiňuje.

Jana Zwyrtek Hamplová

Jana Zwyrtek Hamplová

Mohelnice byla jednou na seznamu případně této krajské spalovny z iniciativy našeho bývalého starosty... Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 25. září 2012

Výrok hodnotíme jako pravdivý. Jana Zwyrtek Hamplová má zřejmě na mysli stavbu nové krajské spalovny (.pdf) (také odborněji nazývané: Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO).

Olomoucký kraj je v současnosti co se týče zpracování odpadu nesoběstačný (.pdf) a část odpadu putuje do sousedního Jihomoravského kraje. Kraj proto v budoucnu hodlá vybudovat vlastní spalovnu. Problémovým bodem projektu je v současnosti umístění této nové spalovny, kde iniciativa politiků často naráží na nevoli občanů postavit takovou stavbu v jejich lokalitě. Rozhodnutí mělo padnout do konce prázdnin, avšak nakonec bylo odloženo na dobu po krajských volbách.

Co se týče Mohelnice, tak ta skutečně byla za bývalého starosty Aleše Mikety uvažována jako jedno z možných míst pro tuto stavbu.

Jana Zwyrtek Hamplová

Jana Zwyrtek Hamplová

Tak Nezávislí konali. My jsme byli ti, co požádali pana Klause o milost pro pana Romana Smetanu (Roman Smetana je řidič, který pomalovával billboardy politických stran)... Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 25. září 2012 !

Výrok Jany Zwyrtek Hamplové hodnotíme na základě informací z médií a internetových stránek hnutí Nezávislí jako pravdivý.

Dle informací ČTK, které převzaly např. servery ČT24 a FN, podalo hnutí Nezávislí v Olomouckém kraji žádost o milost 30. srpna 2012. Tuto informaci potvrzují také údaje na stránkách hnutí Nezávislí, kde lze nalézt text žádosti a petiční dopis prezidentovi.

Jana Zwyrtek Hamplová

Jana Zwyrtek Hamplová

Nezávislí mají mimo jiné v programu, že se podívají na zakázky 4 roky zpátky, komu co a za co se zaplatilo. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 25. září 2012

Volební program hnutí Nezávislí pro krajské volby 2012 v Olomouckém kraji obsahuje konkrétní body 7 a 8, které se daného problému týkají. Nezávislí slibují: "7.Zveřejnění všech uzavřených smluv Olomouckého kraje nad 100.000,- Kč za 4 roky zpět
8.Zveřejnění všech konečných plateb pro konkrétní firmy za 4 roky zpět".

Na základě těchto konkrétních dohledaných programových tezí je výrok hodnocen jako pravdivý.