Oldřich Bubeníček

Oldřich Bubeníček (KSČM)

1 2 0 0

Výroky

„Máme zhruba z těch 55 tisíc nezaměstnaných téměř polovinu lidí, kteří mají pouze základní anebo v uvozovkách základní vzdělání.“

důležitý výrok

„ODS i tady TOP 09, tak již se vyjádřily jasně, že v žádném případě s KSČM by nespolupracovali v krajském zastupitelstvu.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok hodnotíme jako pravdivý, tato vyjádření zazněla v jiné předvolební debatě z Ústeckého kraje.
V závěru volebního Speciálu s Martinem Veselovským, který vysílal Radiožurnál z Ústeckého kraje, se zástupce za ODS a zástupkyně za TOP 09 vyjádřili proti případné spolupráci s KSČM.
Na otázku Martina Veslovského, s kým by případně kandidáti nešli do povolební koalice, odpověděli následovně.
Vladislav Raška z ODS říká: "To nebude žádné překvapení. My zcela rozhodně nebudeme uzavírat jakoukoliv spolupráci s KSČM a jinak jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo se chce rozumně rozpočtově chovat pro příští čtyřletou ..."
Karola Haasová z TOP 09 a Starostové odpovídá: "Nepůjdeme s KSČM."

důležitý výrok

„Tak já si myslím, že ty pravidla, která byla nastavena, také musel někdo schvalovat, a pokud mám informace, tak to bylo ministerstvo financí. (nastavení pravidel v ROP Severozápad)“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Na základě informací z webových stránek ROP Severozápad hodnotíme výrok jako nepravdivý. 

Na fungování a plnění cílu v rámci ROP Severozápad dohlíží Monitorovací výbor a Řídící orgán. Jak se dočteme ve statutu (.pdf) Monitorovaího výboru, článku 3 - Působnost MV, tak tento výbor například: "posuzuje a schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací do šesti měsíců od schválení programu a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb programování;" nebo "V souladu s Článkem 66 Obecného nařízení Řídící orgán a MV zajišťují kvalitu provádění programu a provádějí monitorování na základě finančních ukazatelů a ukazatelů"
Podle informací článku ROP Severozápad, publikovaného v placené sekci serveru iDnes.cz v rámci povinné publicity, o změnách v nastavení programu rozhodl Monitorovací výbor na svém zasedání v Karlových Varech.

Členové a předsednictvo Monitorovacího výboru jsou zástupci různých institucí. Mezi nimi jsou i zástupci ministerstva financí, nejsou však ani zastoupeni výrazněji než jiné instituce. V Řídícím výboru tvoří předsednictvo i řádné členy zastupitelé Ústeckého a Karlovarského kraje.