Jana Vaňhová

Jana Vaňhová (ČSSD)

7 1 1 4

Výroky

„Tak my dáváme v letošním roce již jednou tolik na prevenci kriminality, která v těch oblastech je...11 milionů. (oblastmi jsou míněny sociálně vyloučené lokality v kraji)“

„Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje na příští rok tento zákon, který vyřeší bydlení těch lidí, kteří jsou na prahu chudoby. (tzv. sociální bydlení)“

„Po celou dobu 20 let Ústecký kraj má nejvyšší nezaměstnanost.“

„Ke konci roku bude zaměstnávat 1200 zaměstnanců a náběhem příštího roku 2013 se počet zaměstnanců zvedne na 1570 zaměstnanců a další konečný náběh vychází na 2700 zaměstnanců. (průmyslová zóna Triangle)“

„Tak za 4 roky vlády sociální demokracie a tedy ODS, která byla po volební spolupráci, jsme do průmyslové zóny Triangl dovedli pět nových investorů.“

„Do funkce nastoupil pan ministr Bárta, který přijel na dálnici D8 a slíbil lidem na objízdných trasách i Ústeckému kraji, že se zasadí, aby co nejrychleji byla dálnice dokončena.“

„Když jsem nastoupila do funkce, tak 26 ekologických sdružení mělo žádost o zastavení dálnice v Bruselu (D8).“

„Tak z každé strany 8 politiků z Ústeckého, 8 politiků z Karlovarského (myšleni jsou zástupci krajů v ROP Severozápad)...“

„Kraj měl 7 projektů, 4 byly bez chyby, 3 měly korekce nebo mají korekce administrativního pochybení... “

důležitý výrok

„To, co teď Evropská komise kontrolovala, bylo 35 projektů a ty projekty jsou napříč, to znamená Karlovarský, Ústecký kraj.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Evropská komise (EK) nekontrolovala všech 35 projektů.

V celé věci nejprve zadalo audit Ministerstvo financí: 35 projektů podpořených z ROP Severozápad bylo auditováno společností Deloitte Advisory, s.r.o. Poté, jak Mnisterstvo uvádí, auditní orgán EK provedl "re-audit" vzorku z původně kontrolovaných 35. Auditoři EK tak kontrolovali (jak také uvedla např. České televize) pouze kolem 10 projektů.

Že zmíněných 35 projektů je "napříč", ukazují již reakce obou krajů na audit Deloitte: zástupci Karlovarského kraje jej (dle Idnes.cz) označili za politický útok - kontrolováno mělo být 14 projektů v kraji, zatímco Krajská zdravotní (ČT) Ústeckého kraje dokonce po zveřejnění výsledku auditu podala na Deloitte žalobu.

Všech 35 projektů bylo kontrolováno, ne všechny však ze strany EK, označujeme proto tvrzení hetjmanky za zavádějící.