Martin Schubert

Martin Schubert (SPO)

4 0 0 0

Výroky

„Proběhlo další jednání za účasti pana ministra Chalupy a pana hejtmana přímo ve Varšavě (k problematice emisí z Polska).“

„Problém jednak je v tom, že ty emisní normy jsou tam určitě pětkrát nižší (v České republice oproti Polsku).“

důležitý výrok

„...jak my máme i ve volebním programu, tak chceme řešit i snížení věkové hranice, co se týče seniorů, právě pro veřejnou dopravu zdarma.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok Martina Schuberta je hodnocen jako pravdivý, neboť volební program jeho strany obsahuje slib, o kterém lídr Zemanovců v kraji mluví.


SPOZ ve volebním programu ke krajským volbám 2012 v Moravskoslezském kraji žádný takový závazek nemá. Zemanovci na svém webu uvádějí: "BEZPLATNÁ, resp. zvýhodněná veřejná doprava seniorům nad 65 let". Jak vyplývá z ceníku jízdného(.pdf) Dopravního podniku města Ostravy, v současné době mají bezplatnou dopravu pouze občané nad 70 let, návrh SPOZ tedy představuje značnou změnu. 

„Já než jsem tady šel, tak jsem si přečetl podrobně všechny rozhovory všech tady zúčastněných, teda i těch, kteří se nedostavili, a dospěl jsem k závěru, že možná kromě Strany zelených máme všichni na to absolutně stejný pohled. (na problematiku znečišťování ovzduší v kraji)“