Vít  Slováček

Vít Slováček (KDU-ČSL)

2 0 0 1

Výroky

důležitý výrok

„Český Těšín dlouhodobě realizuje ozdravné pobyty pro děti...“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok hodnotíme na základě dohledaných informací z webu města Český Těšín jako pravdivý.
 
Na webových stránkách města se konkrétně píše: "Město Český Těšín každoročně pořádá zahraniční ozdravné pobyty pro děti. Na jejich organizaci spolupracuje s Domem dětí a mládeže v Českém Těšíně (DDM vysílá jako doprovod vlastní pedagogické pracovníky a externí pracovníky, tj. osoby mající zkušenosti s prací s dětmi). Pobyty jsou hrazeny z rozpočtu města. Administrativní práci, výběr dětí a komunikaci s rodiči zajišťuje Město – Odbor školství a kultury."


Dále jsou na tomto webu zveřejněny destinace a podmínky pro ozdravný pobyt na léto 2012.

Z veřejných zdrojů je dohledatelné, že ozdravné pobyty pro děti se uskutečnily i v letech 2010 a 2011.

„...tak jak je u nás rozvinutá plynofikace, například v Polsku ani náhodou.“

„Já to vztáhnu na Český Těšín. Díky Hyundai přišli dva velcí investoři, kteří měli dokonce nedostatek zázemí v průmyslové zóně a vytvořili 700 pracovních míst.“