Liana Janáčková

Liana Janáčková (Nezávislí)

1 1 0 1

Výroky

„Systém veřejných zakázek přece nejde ovlivňovat tím, že tam bude někdo (jako příjemce), kdo tu pomoc zrovna potřebuje. To je konkurenční prostředí a my ani nemůžeme vybrat někoho s nějakými podmínkami, že tam bude subdodavatel takový a takový.“

„Ta sociální reforma, kdy přešly sociální pracovnice pod úřad práce a říkalo se, jak se ušetří, byla za ministra Drábka, abychom si to ujasnili.“

„Tak, my jsme třeba navrhli, že za každého nezaměstnaného dáme slevu 5% na nájmu. (doplnění - L. Janáčková: "my třeba u nás v Mariánských Horách a v Hulvákách chceme podpořit živnostníky tím, že v nebytových prostorách, které vlastní radnice, dáme slevu na nájmu těm, kteří zaměstnají buď z našeho obvodu nebo z našeho kraje nezaměstnané nebo matky s dětmi.")“