Pavel Jetenský

Pavel Jetenský (KSČM)

4 3 0 2

Výroky

„Je pravda, že pan Bendl vyčerpal 0,9 miliardy z těch 4 miliard korun toho konkrétního úvěru.“

„Středočeský kraj dává na veřejnou dopravu 1,5 miliardy korun.“

důležitý výrok

„Rozhodující pro nás jsou vlastní příjmy kraje a za poslední tři roky my jsme dostali o dvě miliardy méně a proti, my jsme nastoupili v roce 2008, proti nejlepším časům za pana Bendla je tam výpadek 1,5 miliardy.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Dle tabulky (.xls) uveřejněné na stránkách Středočeského kraje, která mapuje čerpání rozpočtů kraje v letech 2001-2011 nelze dojít k závěru, že by vlastní příjmy kraje v posledních třech letech byly nižší než v nejlepším roce vlády Petra Bendla (který byl hejtmanem kraje v letech 2004-2008), tj. v roce 2008.

Níže uvádíme vlastní příjmy kraje v jednotlivých zmiňovaných letech - jde o skutečně přijaté částky, v případě roku 2012 potom o schválený (.xls) rozpočet:
2008: 7 488 282 tis. korun
2009: 6 670 037 tis. korun
2010: 7 188 358 tis. korun
2011: 6 820 998 tis. korun
2012: 6 741 277 tis. korun

V případě, že by měl Pavel Jetenský na mysli celkové příjmy kraje, je situace obdobná:
2008: 16 667 794 tis. korun
2009: 17 073 719 tis. korun
2010: 17 042 556 tis. korun
2011: 16 896 455 tis. korun
2012 (schválený rozpočet): 15 626 836 tis. korun

Na základě údajů zveřejněných Středočeským krajem musíme výrok Pavla Jetenského označit za nepravdivý.

„Jízdné se doplatilo, školní rok 2011 a 2012 je do dnešního dne zaplaceno, za ten školní rok to stálo 40 milionů korun. (jízdné pro školáky hrazené krajem)“

„Ty poplatky byly, jak bylo řečeno, zpřísněny, za první čtvrtletí 800 tisíc korun, za druhé čtvrtletí 3,6 milionu korun. (finance na poplatky ve zdravotnictví proplácené krajem)“

„S poplatky ve zdravotnictví bych pokračoval, pane doktore, protože je to desetina, nula půlka tisíciny rozpočtu.“

„Úvěr 4 miliardy korun byl podepsán panem Bendlem. “

„Veškeré projekty byly adresovány úřadu Regionálního operačního programu, které všechny ty žádosti obodoval a bodují to cizí odborníci, nejen úředníci toho ROPu, ale tyto projekty jsou rozdávány k posouzení cizím odborníkům. (jde o evropské fondy)“

důležitý výrok

„ROPové fondy Středočeského kraje měly 16,8 miliardy. (Regionální operační program)“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok Pavla Jetenského hodnotíme jako pravdivý, a to na základě dat měsíční zprávy o čerpání prostředků z ROP.

Jak uvádí měsíční zpráva (.pdf - str. 111) čerpání na měsíc říjen:"... S příjemci bylo podepsáno 643 Smluv o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 15,0 mld. Kč (88,8 % z celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno 8,4 mld. Kč (50 % z celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 5,5 mld. Kč, hodnota tvoří 32,5 % z celkové alokace." Celková alokace tedy tvořila 16,89 mld.