Raduan Nwelati

Raduan Nwelati (ODS)

3 1 0 1

Výroky

„Já se domnívám, že kdyby se s Prahou jednalo dlouhodobě a vůbec se s nimi jednalo, takže ty podmínky by se domluvily, problém je, že nikdo ze Středočeského kraje s Prahou nejednal.“

„Ano, čerpala se miliarda, ale kdyby nikdo nechtěl pokračovat v čerpání, tak samozřejmě nemusel čerpat dále a dlužil by ten kraj jenom jednu miliardu, zatímco pan doktor Rath se rozhodl, že bude i nadále čerpat, vyčerpal celý ty 4 miliardy. “

„Tak za prvé byla podepsána rámcová smlouva o úvěru, nebyl podepsán úvěr jako takový, rámcová smlouva de facto, to je předběžný úvěr, která banka vám řekne, ano, pokud budete chtít čerpat, tak čerpat můžete. (řeč je o úvěru pro kraj ve výši 4 mld.)“

důležitý výrok

„Ano, protože si o něj může žádat kdokoliv a zatím to bylo propláceno všem. (myšleno proplácení jízdného)“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Podmínky tzv. Stipendia Středočeského kraje na dojíždění do školy jsou stanoveny tak, že o ně mohou požádat všichni studenti studující standardní základní a střední školy na území Středočeského kraje
Mezi podmínky patří:
  • věk žadatele od 6 do 19 let,
  • trvalé bydliště žadatele na území Středočeského kraje,
  • potvrzení faktu, že žadatel navštěvuje základní školu, učiliště nebo střední školu se sídlem nebo místem výuky na území Středočeského kraje.
Další informace lze získat v dokumentu, který je ke stažení na konkrétních stránkách Středočeského kraje

důležitý výrok

„Mladé Boleslavi jsme teď nedávno otevírali školku. Projektant prakticky to vyprojektoval na 22 milionů. Ta školka stála, 4 třídy tam jsou, stála nakonec 12 milionů.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Přestože se rozdíly v částkách na první pohled nemusí jevit příliš vysoké, jedná se z Nwelatiho strany o nepravdivé částky, v nichž podle dostupných informací vylepšuje reálné hodnoty. 

Hovoří o nové mateřské škole u 9. ZŠ Pastelka 17. listopadu Mladá Boleslav, jejíž provoz byl zahájen školním rokem 2012/2013. Původně měla nová mateřská škola se čtyřmi třídami stát město 20 mil. Kč, ale v novém výběrovém řízení zvítězila nabídka v hodnotě 14,3 mil Kč (bez vybavení a hřiště).

Nelze ověřit, zda výsledná cena stavby nebyla po dokončení jiná, neboť rozpočet pro rok 2012 nabízí pouze předem schválenou částku na výstavbu nové mateřské školy ve výši 20 mil. Kč. (.xls - č. 3111)