Josef  Řihák

Josef Řihák (ČSSD)

4 2 3 1

Výroky

„...město Příbram, kde je dluhová služba 1,8 % a v Mladé Boleslavi 7,22 %.“

„Máme nejvíc silnic, 8600 kilometrů silnic. (ze všech krajů)“

„Podle zákona do roku 2015 se má sjednotit integrovaná doprava ne s tou pražskou, to je daný zákonem“

důležitý výrok

„ Dále máme stipendia třeba pro učně, pro obory o technické, o které je zájem, tak máme stipendia. Dává se tam například prvnímu ročníku 300 korun měsíčně, 400 korun v druhém ročníku, 500 korun ve třetím ročníku a dává se v pololetí, když máte výborné známky, tak dostáváte 1000, 2000, 3000.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok Josefa Řiháka je hodnocen na základě dohledaných informací o nastavení učňovských stipendií v kraji jako pravdivý.
Středočeský kraj má nastaveny následující pravidla (nebo zde - .pdf) pro udílení stipendií pro učně následovně:

"Finanční podpora pro žáky podporovaných oborů vzdělání bude složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků):
Žák 1. ročníku 300 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč,
Žák 2. ročníku 400 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč,
Žák 3. a 4. ročníku 500 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč."

Jelikož se dohledané informace shodují s výrokem senátora Řiháka, hodnotíme jeho výrok jako pravdivý.

„Příjem Středočeského kraje 15,8 miliard,ale on nemusí splatit těch 6 miliard, který dluží ihned, protože na to má smlouvu a tam byl pribor, tuším, klouzavý do 2 %.“

důležitý výrok

„Jediný, co já vím, co se musí začít splácet a ten se pravidelně splácí, tak je bohužel ta jedna miliarda, která se proinvestovala na silnice, minulý rok.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Senátor Řihák se mýlí, neboť kromě splácení dluhu z roku 2007 se splácí také úvěr, který si Středočeský kraj vzal na nemocnice v roce 2008. Výrok je tak hodnocen jako nepravdivý, a to na základě rozpočtů z let 2011 a 2012.

RokÚvěr 2007 - splátkaÚvěr 2008 - splátka
2011 (.xls - Dluhová služba)271 440 000192 488 000
2012 (.xls - Dluhová služba)296 757 000185 979 000„My se tady bavíme, víte, ty závazky týkající se 4 miliard, tak ty jsou přece splatný do roku 2025 a ty závazky kolem nemocnic, které se vzaly, které podepsal hejtman Bendl a spol, tak 2007. (dále v diskuzi se Josef Řihák opravil na 2027)“

důležitý výrok

„Takže ten úvěr, tuším, že podepsal Tonda Podzimek, bývalý radní, kterýho zplnomocnil kdysi hejtman, hejtman Bendl.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Výrok Josefa Řiháka je hodnocen jako zavádějící, neboť úvěr sice podepsal Antonín Podzimek, jeho zmocnění k podpisu však schválilo zastupitelstvo, nikoli pouze hejtman Bendl.
Dle informací Komerční banky byl zmiňovaný úvěr až do výše čtyř miliard korun podepsán 12. září 2007, tedy v době, kdy byl hejtmanem Středočeského kraje skutečně Petr Bendl. Z uvedené zprávy Komerční banky vyplývá, že smlouvu skutečně podepsal radní Středočeského kraje pro finance Antonín Podzimek. 
Antonína Podzimka zmocnilo k podpisu příslušného úvěru zastupitelstvo, nikoli hejtman a to na jednání (.zip; .doc - str. 4; bod 4a) 13. srpna 2007.

důležitý výrok

„Paní hejtmanka už někdy před dvěma měsíci žádala pana ministra Kalouska, aby byly vzaty v úvahu audity (audity na čerpání peněz z fondů EU)“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok Josefa Řiháka hodnotíme jako pravdivý, a to na základě zprávy uvedené na webových stránkách Středočeského kraje. Tato zpráva informuje, že hejtmanka Zuzana Moravčíková poslala už dva dopisy ministru financí Miroslavu Kalouskovi, a to 23. srpna a 10. září. To je 46 dní (k 8. 10. 2012), což jsou téměř dva měsíce.

důležitý výrok

„Co se týká evropských peněz, tak jsme, tuším, čtvrtej nejlepší kraj v jeho čerpání. (Středočeský kraj)“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Výrok je na základě údajů ministerstva vnitra hodnocen jako nepravdivý. 

Analýza Odboru strukturálních fondů MV ČR srovnává úspěšnost čerpání evropských peněz krajskými úřady v ČR. Z údajů vyplývá, že krajský úřad ve Středočeském kraji obsadil v celkovém objemu získaných peněz páté (nikoliv čtvrté) místo (před krajem se umístili: Moravskoslezský, Jihomoravský, Liberecký kraj a Kraj Vysočina). Index úspěšnosti, jenž zohledňuje objem schválených žádostí na počet obyvatel v daném kraji dokonce řadí Středočeský kraj v celorepublikovém srovnání až na poslední místo.