Miloš Zeman

Miloš Zeman (SPO)

265 97 45 62

Výroky

„Pokud jde o EU, víte, že jí neustále vytýkám, že nedokáže chránit své vnější hranice.“

„Zdražování neboli inflace je u starobních důchodců zahrnuto do valorizace.“

„Před 15 lety jsme měli 80 tisíc státních úředníků. Ne státních zaměstnanců, státních úředníků. Dnes jich máme 150 tisíc.“

„Jsem rád, že konečně dochází k růstu mezd. Pod tlakem nedostatku pracovních sil, který nutí zaměstnavatele k tomu, aby mzdy zvyšovali.“

„Podíl veřejných investic na celkových výdajích státního rozpočtu je nízký a klesající. A zejména dochází k poklesu investic do dopravní infrastruktury.“

„Náš ekonomický růst je jeden z nejvyšších a naopak naše zadluženost jedna z nejnižších.“

„Máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii a také nejnižší míru příjmové diferenciace, resp. míru chudoby v EU.“

„Česká republika je šestá nejbezpečnější země na světě. Jsme dokonce lepší než Švýcarsko.“

„Jaromír SOUKUP: Pojďme k dalšímu tématu. Tento týden prošel zákon o státním rozpočtu, jak jste konstatoval. Budeme se mu věnovat později. To znamená jednotlivým kapitolám, změnám, které tam poslanci udělali, ale mě zaujalo to, že tak pěkně zafungovala hlasovací koalice na půdorysu předchozí vlády. Značí to něco, co myslíte?

Miloš ZEMAN: No, jenom na půdorysu předchozí vlády. Pokud vím, tak se k ní přidali snad i komunisté, pokud se nemýlím. Přidali se strana Svoboda a přímá demokracie. Ta samozřejmě taky nebyla na půdorysu předchozí vlády. Takže byla to taková kombinace.“

„Jsme šestá nejbezpečnější země na světě.“