Ludmila Müllerová

Ludmila Müllerová (TOP 09)

22 3 1 4

Výroky

„Podali jsme rozhodnutí k ÚOHS, to znamená k antimonopolnímu úřadu, kdy nesouhlasíme s jejich nálezem a kdy tedy to rozhodnutí naše, nebo to odvolání má odkladný účinek“

„V loňském roce bylo na dávkách v hmotné nouzi vyplaceno 7 miliard a 800.“

„Předkládám do vlády právě zákon o dětské skupině, který umožňuje umísťování dětí do těch zařízení, která budou vytvářet zaměstnavatelé a náklady si budou moci odpočítávat a podobně. “

důležitý výrok

„Ale on ve všech zemích samozřejmě institut minimální mzdy není.“

Pravda

zobrazit odůvodnění

Podle údajů eurostatu z ledna 2013 je zaveden institut minimální mzdy ve 20 z 27 členských států Evropské Unie. Minimální mzda není zákonem stanovena ve Finsku, Švédsku, Dánsku, Německu, Rakousku, Itálii a na Kypru. Výrok ministryně Ludmily Müllerové proto hodnotíme jako pravdivý.  

„Já, když se dneska podívám na úroveň té minimální mzdy, která je u nás, tak musím tedy souhlasit s panem předsedou, že ta minimální mzda je nižší pouze v pobaltských státech, v Rumunsku a v Bulharsku.“

důležitý výrok

„Je 67 tisíc exekucí na důchody.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Dle tiskové zprávy České správy sociálního zabezpečení z 28. února 2013 bylo k 31.12. 2012 vypláceno 67 614 důchodů se zařízenou exekuční srážkou.


Na základě informací České správy sociálního zabezpečení, která má mj. na starosti právě exekuční srážky, hodnotíme výrok ministryně Müllerové jako pravdivý.

„Je vydáno 270 tisíc sKaret.“

„Ne, já se tady ještě vrátím k tomu jednomu peněžnímu ústavu. Ten zvítězil v řádném výběrovém řízení, přestože o tom rozhodoval ÚOHS, nebyly shledány žádné problémy.“

„My se snažíme v těch nových zákonech, které upravují užívání sKarty, vyjít právě těmto osobám vstříc. Vyjít i vstříc tím, že nebudou muset díky čipu, který tam je zabudován, aby v budoucnu nemuseli právě docházet na úřad práce, aby se mohli připojit vzdáleně z počítače ze svého domova, aby mohli vybírat přes svůj účet v daleko větším množství bankomatů, aby mohly jim být složenky zasílány poštou. To všechno dříve, pravda, v tom původně zamýšleném projektu nebylo. “

„Velmi hlasitě se deklarovalo, že budou uspořeny dávky (v souvislosti s sKartou, pozn.), teda prostředky nebo peníze, které stát vydává za poštovné, za takzvané poukázečné.“