Andrej Babiš

Andrej Babiš (ANO 2011)

249 86 86 126

Výroky

„Rád bych připomněl historii GIBS, který vznikl v roce 2012, kdy vlastně první nominant byl za ODS bez výběrového řízení, a další nominant pan Murín byl také jmenován bez výběrového řízení (...) Takže znovu opakuji, od založení GIBS všichni ředitelé byli jmenováni bez výběrového řízení.“

„Já musím odmítnout – já jsem nikoho k ničemu nedonutil. Já bych doporučil panu poslanci Bartošovi, aby si skutečně nastudoval materiály, které byly předloženy z bezpečnostního výboru, aby se skutečně seznámil s vyjádřením státních zástupců, jakým způsobem GIBS funguje. Proto odmítám tuto interpretaci. “

„Jo, takže vlastně pan Fiala říkal, že máme jenom svítit a topit, tak bysme neměli nic dělat. Takže ve sboru jsme rozhodli neutrálně. “

„A já jsem myslel, vy mně vždycky tady vyčítáte, že ta vláda rozhoduje ve sboru. Jste říkali... Tak jsem, nebo rozhodujem ve sboru? No tak ta vláda se asi neshodla, tak dala neutrální stanovisko. To je všechno. “

„A já jsem byl ministr, který navrhl přece nominační zákon do dozorčích rad a byl zamítnut.“

„Ne, já to říkám teďka, protože já jsem to četl, a dokonce i vaše televize to někde získala, nevím kde teda. A ten bezpečnostní výbor samozřejmě, jsou tam pozváni státní zástupci a oni mají problém. (...) Oni mají problém s panem Murínem, oni mají problém. “

„Já jsem vlastně v pátek vystoupil po delší době, abych připomněl ODS, jak se oni chovali v demisi, prodávali Aero Vodochody, odpustili Nomuře 100 miliard, Tlustý volal státním zástupcům, chtěl od prezidenta odpustit trestní stíhání a tyhle věci neuvěřitelně skandální.“

„Někdo řekl, že má rakovinu (myšlen prezident, pozn. Demagog.cz). To jsou fakt jako věci, byly nějaké polemiky, jestli zemře, nezemře, že zemře 500 tisíc jeho voličů.“

„Do konce února nárůst výběru DPH, myslím, pokud si to nepletu, byl téměř 17 procent navíc. Už nikdo nemůže říkat, že je to růstem.“

„No a potom jsme samozřejmě zjistili, že železniční spojení má jenom 1663 obcí a my máme 6258 obcí, takže jenom sleva na tý železnici moc věcí neřeší.“