Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera (ODS)

20 8 6 4

Výroky

„Za všechno můžu já.“

„Já jsem nikdy herny nebránil, dokonce ani magistrát, který byl podezříván, že neuznává podpisy (narážka na referendum o hazardu, pozn. Demagog), tak po něm tu věc řešil Krajský soud v Ústí n. Labem a přestože aktivistům uznal dva roky staré podpisové archy ze zrušené petice, (...) tak rozhodl, že počet podpisů byl nedostatečný.“

„U nás za pouhý nájem se neplatí (daň).“

„Na jednoho léčeného, na jedno léčené dítě přijede 15 osob, které přijedou jako velká rodina.“

„Kubera: V Londýně dávají 500 liber za odhozenou lahev. Moderátorka: A podle našich zákonů je ta pokuta jaká? Kubera: 2 000 maximum.“

„Město nevybírá lázeňský poplatek (...), my jsme ho dali na podporu lázní, (jsou to) jediné lázně v Čechách, kde se neplatí lázeňský poplatek.“

důležitý výrok

„Pokud jde o příjmy města (z turismu), tak příjmy mají Lázně, to je akciová společnost, město z toho nemá ani korunu. “

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Lázně Teplice jsou skutečně akciovou společností, Kubera však zcela opomíjí, že město Teplice má v této společnosti 5% podíl. Dokládá to výroční zpráva společnosti za rok 2013. Údaje jsou dostupné na straně 3 v bodu B.


Příjmy za lázeňskou turistiku mají tedy samotné lázně, v nichž má město svůj podíl, nicméně nelze tvrdit, že by lázeňští hosté nepřinesli do pokladny města žádné peníze. Při svém pobytu utrácejí ve městě u místních obchodníků, v restauracích etc., z čehož město získává svůj díl (.xls – rozpočet – záložka příjmy) z daní, např. na DPH. Nadto má společnost Lázně Teplice, a. s., své sídlo v Teplicích a odvádí zde tedy část daní z příjmu právnických osob. Také lázně jako takové platí daň z nemovitosti, což by bez hostů jistě nemohly. Z těch jde rovněž městu část. 


Navíc na červnové valné hromadě (.pdf) společnosti Lázně Teplice byly vyplaceny mimořádné dividendy (v hodnotě 4 Kč na akcii) akcionářům, tedy i městu Teplice.

„Moderátorka: Vaše zastupitelka chtěla prosadit přijetí městské vyhlášky, která by zakazovala zahalování obličeje ženám (...) Kubera: Žádný takový návrh neexistuje. (...) Ten návrh usnesení zastupitelstva bylo, že se ukládá radě města zjistit na Ministerstvu vnitra, zda zastupitelstvo může takovou vyhlášku vydat. To je přesná citace. (...) My máme už výsledek, rada už ho dokonce projednala 3. října. Ten výsledek zní, že podle názoru Ministerstva (...) není možné vydat takovou vyhlášku, neboť naše zákony jsou dostatečné, a každý, kdo je požádán strážníkem nebo příslušníkem Policie ČR je povinen odhalit tvář, aby bylo možno zjistit jeho totožnost. V případě, že tak neučiní (...), tak je povinen zaplatit pokutu. “

„Těch hostů přijelo třikrát více než v minulém roce (v pořadu se hovoří o turistech z arabských zemí, pozn. Demagog).“

„V České republice se prosází přes 100 miliard korun, ale nejsou to zdaleka jen herny, Sportka, sportovní sázení...“