Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera (ODS)

20 8 6 4

Výroky

„My těch milion a půl, co jsme ušetřili, vyhráli jsme soud, dáme do nemocnice, pořídíme polohovací lůžka.“

„Zaměstnává to 700 lidí, to je největší třetí zaměstnavatel v Teplicích (hazard).“

„Vy byste mu věřil, když se chová jako Karolína Peake na Ministerstvu obrany a vláda (...)? Ne, já myslím jak odvolala druhý den pana generála Picka.“

„Ta vláda může cokoliv, co se neprojednalo v Poslanecké sněmovně, ve stejném znění předložit Senátu a on to schválí jako zákonné opatření“

„Já jsem včas oznámil, že nikdy nebudu hlasovat pro Lisabonskou smlouvu a také to žádné následky negativní pro mě nemělo.“

„Změna stanov (v rámci ODS - pozn. Demagog.cz) musí být na tom kongresu odhlasována, dokonce je to tak, že ten kongres ji odhlasuje, ale nemůže být uplatněna hned v té době, ale až na tom dalším. Protože stanovy se musí zaregistrovat, respektive změna stanov.“

„...a my jsme v tom svém usnesení k volbě ústavních soudců hlavně konstatovali to, že Ústavní soud by měl být názorově pestrým seskupením odborníků bez, a nikoliv sborem přitakávačů k politickému názoru politiků nebo senátorů...“

„Druhá věc je, a na tom trvám, že ty nevolby kandidátů Václava Klause byly nevolbami Václava Klause. Tam to bylo naprosto evidentní a dokonce i v případech, kdy kandidáti byli poměrně blízce v minulosti spojeni se sociální demokracií, tak neuspěli.“