Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek (TOP 09)

261 62 32 66

Výroky

„Není pravda, že eurozóna nemá fiskální pravidla, vedle maastrichtských kritérií je fiscal compact, ke kterému ČR dosud nepřistoupila.“

„Měli bychom si všimnout, že v tuto chvíli – byť všechny evropské země podle fiscal compact konsolidují svoje rozpočty – roste eurozóna zhruba stejně rychle jako USA, které svůj rozpočet nekonsoliduje. “

„... je to stabilizace penzijního, zdravotního systému a vzdělávacího systému. To jsou tři reformy, které vláda slíbila a neudělala vůbec nic, ale opravdu vůbec nic. “

„Eurozóna je pátá nejsilnější ekonomika světa, největší světový importér a exportér. “

„Registrační pokladny kdysi prosadil ministr financí Sobotka a ministr financí Kalousek v roce 2007 ještě před účinností tohoto zákona (o reg. pokladnách, pozn. Demagog.cz) prosadil zrušení tohoto zákona a vyhodil těch 700 úředníků zbytečných na ty registrační pokladny. “

„Údaje z plnění MF ukazují, že to je na úrovni statistické chyby, že tam žádný profit není (z EET, pozn. Demagog). “

„700 úředníků kontroluje dnes a denně EET. “

„I MF přiznává, že únik DPH z krácení tržeb v maloobchodě, na které je zavedena EET, je 5 % problému krácení DPH. “

„Kdyby vláda dodržela svůj závazek, že na konci letošního roku bude na 1,4 procentech (výdajů na obranu v % k HDP, pozn. Demagog.cz)...“

„Samozřejmě ten proces trvá, nejdřív musíte vstoupit do jakéhosi systému ERM2, tam jste 2 roky. To znamená, od okamžiku toho rozhodnutí trvá 3 roky, než tam (do společné evropské měny - pozn. Demagog.cz) vstoupíte.“