Petr Mach

Petr Mach (Svobodní)

38 8 10 3

Výroky

„(V Evropském sdružení volného obchodu) nemají žádný parlament, který by jim nařídil kvóty, nebo nějaké minimální sazby daní nebo, nebo jednotnou měnu euro. Ne. Ty země jsou tam sdružené, mám teď namysli Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, asi se tam vrátí Velká Británie. Ony jsou sdružení za tím účelem, aby spolu volně obchodovaly, proto se to jmenuje Evropské sdružení volného obchodu. A mně se na to líbí tom, že se nepřehlasovávají. “

„V Praze 5, kde žiju, tak tam mají asi 270 takových obřích betonových truhlíků na květiny, které nefungovaly, teď jsou někde uskladněné. (...) On byl evropský program na, na zkvalitnění ovzduší, tak vymysleli tady ty truhlíky, které ale nějak ovzduší nezkvalitňují, naopak zahřívaly celé to okolí.“

„Já mám příklad pár zemí, kde si do Ústavy daly zákaz zadlužování. Já jsem často říkal příklad Švýcarska, teď už můžu přidat příklad Německa. (...) Já bych si přál, aby byla i omezena moc zvyšovat daně. To mají například ve Švýcarsku, kdy mají v Ústavě přímo zapsány limity, kolik nanejvýš může být DPH, proto tam mají tak nízké daně ve Švýcarsku.“

„Proč má pár vyvolených firem dostat takzvanou pobídku (prostřednictvím CzechInvestu, pozn. Demagog.cz), neboli odpuštěné daně z příjmu na dobu 10 let. Když tady většina podnikatelů platí ze zisku 19% daň a oni platí 0 a platí 0 po dobu 10 let. A proč to mají dostávat jenom ti velcí, co investují nad 100 milionů a ne ti menší.“

„Já už jsem zmínil na začátku rozhovoru ten nový Úřad pro potírání hybridních hrozeb, to je asi 20 nebo 50 úředníků, kteří sedí někde v kanceláři a dívají se, co se píše kde na různých webech. (...) Může tam být možná i nějaká jiná náplň, ale to vyplývá z toho zákona, co je jejich náplní. “

„Dneska je přijatá nějaká koncepce, je to taková mapka, jaké dálnice by se měly dodělat. To jsou ty známé dálnice, které mají vést třeba z Hradce Králové na Olomouc. To jsou prostě ty nedodělané úseky. “

„Tak velký problém je ten takzvaný příspěvek na bydlení, který se stal takovým zdrojem mafiánského příjmu, kdy ti organizátoři ubytoven čerpají přímo tady tu státní dotaci, dostávají nájemné, které je často vyšší, než v docela solidním bydlení ve městech, a přitom je to za velice nuzné bydlení.“

„Co se děje například v Itálii, že tam různé organizace soukromé, neziskové, vláda, Evropská unie vozí migranty do Evropy, to je něco, co by u nás bylo trestným činem převaděčství.“

„Stát taky uměle požadoval po všech možných úřednících a policistech, aby si dodělali bakalářské vzdělání, aniž by to ve skutečnosti pro ten svůj život potřebovali. “

„A dneska ty soukromé školy jsou diskriminované. Jde ze státního rozpočtu na studenta, na žáka méně a tím pádem rodiče těch dětí, kteří nejsou ve státní, v obecní škole, tak musí doplácet na školném.“