Demagog.cz

Aleš Roztočil

Aleš Roztočil (Nez.)

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Výroky

Aleš Roztočil

Aleš Roztočil

Daniel TAKÁČ, moderátor No, protože není ten obecný zákon. Konkrétní referendum být může.

Aleš ROZTOČIL, poslanec: Může, ano, ale pokud vím, tak jsme se tedy v referendu k žádným zásadním záležitostem, zásadním otázkám zatím tedy, zatím tedy nevěnovali. Jiné, 18. května 2013

Výrok hodnotíme jako nepravdivý, neboť i když nevíme, co považuje poslanec Roztočil za zásadní záležitost, tak je nepochybné, že proběhlo celostátní referendum o vstupu do Evropské unie v roce 2003.

13. a 14. června 2003 se uskutečnilo celostátní referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. Toto doposud jediné v ČR konané celostátní referendum bylo uskutečněno díky přijetí speciálního ústavního zákona. Jde o zákon č. 515/2002 Sb. o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii.