Aleš Roztočil

Aleš Roztočil (Nez.)

0 1 0 0

Výroky

„Daniel TAKÁČ, moderátor No, protože není ten obecný zákon. Konkrétní referendum být může.

Aleš ROZTOČIL, poslanec: Může, ano, ale pokud vím, tak jsme se tedy v referendu k žádným zásadním záležitostem, zásadním otázkám zatím tedy, zatím tedy nevěnovali.“