Jan Skopeček

Jan Skopeček (ODS)

4 0 1 0

Výroky

„Vznikají nové záchranné mechanismy, které znamenají nové a nepředpokládané finanční závazky pro stávající i nové členy eurozóny, omezuje se suverenita už i v oblasti fiskální politiky.“

„Závazek přijmout euro jsme učinili v okamžiku, kdy mělo diametrálně odlišnou podobu, kvalitu a tedy i související náklady a závazky. “

„Připomeňme v této souvislosti, že předseda druhé vládní strany TOP 09 a další eurofederalista Karel Schwarzenberg se od Miloše Zemana v tomto nijak neliší, neboť ambici přijmout euro do pěti let vyslovil v kampani před prezidentskými volbami ještě dříve než sám Miloš Zeman.“

„...současná vláda nestanovila pevné datum přijetí společné měny a ODS jako hlavní vládní strana podmiňuje případné přijetí eura referendem.“

„Prezident Miloš Zeman se od své inaugurace snaží demonstrovat svoje silné prointegrační a eurofederalistické postoje. Po vyvěšení vlajky Evropské rady na Pražském hradě se dalším jeho krokem stalo prohlášení, že by Česká republika měla v horizontu nadcházejících pěti let přijmout evropskou společnou měnu euro.“