Tomáš Chalupa

Tomáš Chalupa (ODS)

9 0 2 3

Výroky

„V současnosti míří na skládky 55 procent z 32 milionů tun ročně vytvořeného komunálního odpadu v Česku. Podle Chalupy je Česko v Evropě výjimečné svým vysokým podílem skládkování na celkovém nakládání s odpadem.“

„Ty výhrady, které mluví pan profesor a já znám, jsou součástí 49 připomínek, které jsem dostal na mojí žádost od Katedry životního prostředí Právnické fakulty, tak se rozdělují do třech částí. A jedna z nich jsou principy, řekněme toho legislativě technického... (k návrhu zákona o NP Šumava - pozn. Demagog.cz)“

„Takže například se vyhlásilo za pana Bursíka, že se zvedne podíl té, ne, že zóna, zóna se nevyjednala, tak se to obešlo, tak se řeklo, že se bude někde ve dvojce chovat jako kdyby to byla zóna první, tedy bezzásahově, křičí se, že to je 30 %, když se pak podíváte, tak zjistíte, že tu dobu bylo vydáno 700 výjimek, skoro 700 výjimek, žádostí asi 500 reálných výjimek, které znamenaly, že se tam přesto zasahovaly.“

„Ten zákon, ten zákon, ten zákon právě proto, aby se tomuto předešlo, je rigidní. Říká, že to, že žádný budoucí ministr už nebude moci měnit zonaci podle své představy. (nový návrh o NP Šumava - pozn. Demagog.cz)“

„Proto také v té pracovní skupině, které máme, mimochodem nesedí politici, ale sedí zástupci krajů, bohužel to nejsou zástupci ODS, sedí tam zástupci obcí a to nejsou jenom zástupci ODS, ODS bohužel nemá většinu obcí, mně by se to líbilo, ale nemá a sedí tam zástupci ostatních odvětví, který se snaží hledat nějaký kompromis. (pracovní skupina k odpadové legislativě - pozn. Demagog.cz)“

„20 tisíc domácností v Praze je díky této spalovně závislé na elektřině vyrobené z odpadů v Praze. (malešická spalovna - pozn. Demagog.cz)“

„...malešická spalovna v Praze v debatách o zplodinách má stanoven limit dioxinu obdobný jako je v celé Evropské unii, dosahuje 10 % tohoto limitu. Má 90% rezervu a platí to pro všechny ostatní látky, které jsou buď 50 nebo 90.“

„...zkrátka v České republice máme v tuto chvíli 3 zařízení, spalovny v angličtině je to hezký výraz waste-to-energy, zkrátka zpracování odpadů na energii...“

„Jenom doplním, že u těchto skládek jejich stávající kapacita u drtivé většiny z nich končí v horizontu 6 let. To znamená, i kdybychom chtěli dosáhnout stavu, že zakážeme ty skládky v tom horizontu 10 let, což je velmi převratná myšlenka, tak u řady z nich stejně budeme ještě muset rozšířit tu kapacitu.“

„My máme problém v tom, že jako země ukládáme o několik milionů tun odpadů ročně na skládky víc, než k čemu jsme se zavázali v evropské legislativě, a co máme dávno dělat, 55 % našeho obecního, komunálního odpadu končí na skládkách.“