Demagog.cz

Martin Holcát

Martin Holcát (Nez.)

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Výroky

Martin Holcát

Martin Holcát

U té sádry to není tak úplně markantní rozdíl, ale je to dvojnásobek až trojnásobek (cenový rozdíl mezi tzv. těžkou a lehkou sádrou, pozn.). Otázky Václava Moravce, 22. července 2013

Výrok hodnotíme jako pravdivý na základě vyjádření ředitelky odboru nad zdravotním pojištěním, která se k dotazu ohledně rozdílů v cenách sádry vyjádřila následujícím způsobem: "Z veřejného zdravotního pojištění je úhrada za zhotovení sádrové dlahy a cirkulárního sádrového obvazu (...) kalkulována v rozmezí od 70 do 290 bodů. Pacienti v případě, že si zvolí ekonomicky náročnější variantu, tedy odlehčenou sádru, platí rozdíl mezi výší úhrady z veřejného zdravotního pojištění a cenou odlehčené sádry.Při prodeji resp.nákupu ale vstupují do hry také jiné faktory jako je marže, množstevní slevy apod., takže se k výsledné požadované ceně za odlehčenou sádru nemůžeme vyjádřit jinak než pan ministr - dvoj až trojnásobek." Na základě tohoto vyjádření tedy hodnotíme výrok jako pravdivý.