Marie Benešová

Marie Benešová (ČSSD)

1 0 0 0

Výroky

„..tomu brání druhá věta paragrafu 266 trestního řádu, kde je přímo tedy uvedeno, že proti rozhodnutím Nejvyššího soudu nelze podat stížnost pro porušení zákona. Takže tuto cestu mám zablokovanou. “