Miroslav Toman

Miroslav Toman (Nez.)

3 0 1 1

Výroky

„Já si myslím, že by měly skončit billboardové kampaně, protože ta znalost značky (Klasa, pozn.) podpořená je přes 80 %, nepodpořená těsně pod 80 %, takže ta značka je známá. “

„Na Lesích České republiky není 16 miliard. Pro pana místopředsedu je tam 19 miliard, bod číslo jedna.“

„..bavíme se o částkách pro včelaře, to už také proběhlo vládou, 65 milionů korun a co se týká povodní, tak tam už vláda po povodních, jak už bylo zmiňováno, odsouhlasila pro zemědělství řádově 735 milionů korun.“

„Bavíme se o částce, která byla schválena už na vládě, to znamená 800 milionů korun, na spolufinancování programu rozvoje venkova. Bavíme se o 500 milionech korun na Státní pozemkový úřad... (řeč je o zajištění finančních nástrojů pro období 2007 - 2013, pozn.)“

„Já řeknu příklad, z ministerstva zemědělství, respektive ze sektoru zemědělského odčerpali 300 milionů eur úplně nesystémově na program rozvoje venkova, předali do kohezních fondů. Přitom tyto peníze se velmi úspěšně čerpaly po celé stávající programovací období.“