Jan Veleba

Jan Veleba (SPO)

11 6 3 2

Výroky

„Je po žních už skoro asi měsíc, v ČR ať žně dopadnou jakkoli, tak jsme v situaci, kdy musíme z naší země vyvést dva až skoro čtyři miliony tun obilí, protože tu nemá spotřebitele. “

„Je 25 tisíc hektarů brambor a bývalo 110-120 tisíc. Přesně.“

„Kraj ovšem, který se v tomto případě, to musím uznat, snaží, ovšem kraj má na to dost malé možnosti, tam je rozhodující ministr zemědělství, vláda, společná zemědělská politika. “

důležitý výrok

„Na Vysočině se živí zemědělstvím 18 tis. pracovníků a je to 7,7 % podílu z pracující populace Vysočiny, což je suverénně nejvyšší podíl – ten podíl bývá obvykle 2-3 %. “

Pravda

zobrazit odůvodnění
Jan Veleba uvádí správný počet pracovníků v zemědělství za kraj Vysočinu. Podíl zaměstnanosti za tento sektor v ostatních krajích však neuvádí zcela přesně, proto hodnotíme jako pravdu s výhradou.

Za rok 2015 bylo na Vysočině 18 200 lidí pracujících v zemědělství, rybářství a lesnictví z celkového počtu 236 800 zaměstnaných obyvatel, což tvoří opravdu 7,7% z celku.

V následující tabulce můžeme vidět počet zaměstnanců v daném kraji, celkový počet zaměstnanců v kraji a podíl těchto proměnných. Veleba má pravdu, že v kraji Vysočina je skutečně 7,7% pracujících osob zaměstnaných v zemědělství a má pravdu i v tom, že je to největší podíl ze všech krajů.


KrajPočet zaměstnanců v zemědělství
Celkový počet zaměstnanců
Podíl
Vysočina18 200
236 800
7,7%
Středočeský17 600
649 200
2,7%
Jihočeský
17 600
303 400
5,8%
Plzeňský
12 300
287 500
4,3%
Karlovarský3 000
144 300
2,1%
Ústecký6 800
366 000
1,9%
Liberecký3 200
205 000
1,6%
Královéhradecký
9 400
259 100
3,7%
Pardubický11 000
250 700
4,4%
Jihomoravský
14 600
569 100
2,6%
Olomoucký12 500
289 600
4,3%
Zlínský7 600
280 600
2,8%
Moravskoslezský
12 200
550 900
2,2%
Zdroj: Český statistický úřad

Nemůžeme však souhlasit s tím, že obvyklý podíl zaměstnanců pracujících v zemědělství se pohybuje ve všech ostatních krajích mezi 2-3% - v Jihočeském, Plzeňském, Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji je vyšší. Průměrná zaměstnanost za všechny kraje činí 3,55 %.

„Pro seniory, kteří stárnou a kteří už jsou pak hodně staří, malometrážní byty význam mají a dokonce ve svém senátním volebním obvodu znám několik obcí nebo jsou některé obce, které takové byty samy staví.“

„V roce 2005 přes 65 roků bylo na Vysočině 74 tisíc seniorů. V roce 2020 podle demografické křivky to bude o 30 tisíc víc. “

„Kraj Vysočina má 2900 km silnic 3. třídy, 1600 km 2. třídy. “

„Ze 704 obcí je 340 do 200 obyvatel.“

důležitý výrok

„Počet obcí v kraji Vysočina nemá obdoby ve srovnání s ostatními kraji.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Kraj Vysočina má 704 obcí (data 2015), přesto jich existuje více v kraji Středočeském, který je zároveň největším krajem v České republice - 1145. Podobného čísla jako Vysočina dosáhl také Jihomoravský kraj. Dodejme, že v obou případech jde o regiony výrazně lidnatější.
 

Senátor Veleba ovšem mluví o počtu obcí jako takovém a výrok je tedy hodnocen jako nepravdivý.

V následující tabulce můžeme vidět počet obcí každého kraje:

KrajPočet obcí
Jihočeský
623
Jihomoravský672
Karlovarský134
Kraj Vysočina704
Královéhradecký
448
Liberecký
215
Moravskoslezský300
Olomoucký401
Pardubický451
Plzeňský
501
Středočeský1 145
Ústecký
354
Zlínský307

„Miloš Zeman v roli, v roli člena Prognostického ústavu byl první, který se daleko před listopadem, několik měsíců, postavil před kamery a řekl, že v české, že československé hospodářství, že se vyvíjí špatně a že to špatně dopadne.“