Jan Kubice

Jan Kubice (Nez.)

16 2 1 13

Výroky

„Nicméně jejich mzda (zaměstnanců České pošty, pozn.) je vlastně z 80 % fixní. Těch 20 % je osobní ohodnocení, příchod, příchod do zaměstnání a takovýhle záležitosti, který jsou všude podle zákoníku práce.“

„Ta revize proběhla (smluv s aliančními partnery), ty ceny, ty ceny jsou zvýšeny ve prospěch České pošty... ne, s kontraktem, u kontraktu s ČSOB, ale s těmi aliančními partnery ostatními ano.“

„Pošta svými aliančními smlouvami s partnery vydělává 2 miliardy korun ročně.“

„Naposledy od 1. ledna proběhla liberalizace i poštovních zásilek do těch 50 gramů.“

„Zákon z roku 2002 v tehdejších cenách, tehdejších cenách měl stát asi 8 miliard 300 milionů ...“

„V současné době jeho účinnost (služebního zákona, pozn.) odložena na rok 2015.“

důležitý výrok

„Tak ten zákon (nová podoba zákona o úřednících, pozn.) už je v současné době je návrh zákona schválen vládou, to znamená jde do sněmovny. “

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Na základě dostupných informací na webových stránkách vlády ČR hodnotíme výrok jako nepravdivý, jelikož se na tomto serveru nepodařilo nalézt žádné informace o schválení tohoto návrhu vládou ČR.
Stejně tak se nepodařilo nalézt tento návrh zákona v seznamu návrhů, které budou do budoucna projednávány Poslaneckou sněmovnou ČR.

„Z těch 100 tisíc případů je objasněno zhruba 10 %.“

(Václav MORAVEC: Pane ministře, z těch víc než 360 tisíc spisů, které policie a žalobci řeší v této republice ročně, tak ta bagatelní trestní, trestná činnost bude vymezena jak?

Je to zhruba 100 tisíc trestných činů“

důležitý výrok

„Ale jako ušetřilo se skutečně ve všech směrech. K té největší úspoře asi došlo na rušení škol, protože těch škol bylo prostě hodně a ušetřilo se zhruba 145 milionů ročně jenom na školách. “

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Od 1. ledna 2013 došlo k reorganizaci systému policejních škol v tom smyslu, že původně šest samostatných institucí (vyšší policejní školy v Praze, Brně, Jihlavě, Holešově a školské účelové zařízení v Praze - Ruzyni) bylo administrativně sloučeno na tři vyšší policejní školy (v Praze s odloučeným pracovištěm v Jihlavě, Opatovicích s odloučeným pracovištěm v Praze Ruzyni, Holešově s odloučeným pracovištěm v Brně).

Problematickou částí výroku je však odhad výše úspor. Konkrétní analýzu dopadů tohoto opatření se nepodařilo dohledat. Podle vyjádření tiskové mluvčí ministerstva vnitra z 24. července 2012 byl odhad úspor vyčíslen zhruba na 144 milionů korun. Nicméně v září 2012, tedy období přijetí nové koncepce vládou, byla ministerstvem vnitra výše úspor odhadována na 115 milionů korun ročně.

Jelikož poslední dostupné odhady finančního dopadu těchto úsporných opatření uvádějí znatelně nižší částku, hodnotíme výrok jako zavádějící.