Petr Hannig

Petr Hannig (Suverenita)

7 3 2 2

Výroky

„Strašně se rozvírají nůžky. 60 % střední třída, většina pořád klesá. Ty oligarchové mají pořád čím dál tím víc a nezaměstnaní narůstaj.“

„My jako Strana zdravého rozumu už od 2002 jsme říkali, že nelze rušit mateřské školky.“

„Co Vám, Petře Hannigu, říká sousloví Strategie Evropa 2020?

Je to vlastně, teď bylo od 2007 do 2014 a teď bude vlastně období 2014 - 2020.“

„VM: Lisabonská reformní smlouva rozlišuje celkem 3 typy dělby pravomocí mezi členskými státy EU28 a mezi orgány Unie.

(odpověď)

Hannig: Tak je tam Evropský parlament, který tedy schvaluje všechny ty záležitosti, co připravuje Evropská komise, která je vlastně dalo by se říct jakoby vláda, a potom je tam Rada Evropy. “

„KSČM je strana, která je tady pořád v parlamentu, takže KSČM už je v systému.“

„To je problém médií, já jsem na to upozorňoval, protože Suverenita už před třemi lety byla, jsem byl předsedou já stále. Paní Bobošíková byla tehdy předsedkyní Politiky 21.“

„No, my jsme přesně 31. května tohoto roku na takovém neformálním setkání v Bakově nad Jizerou s paní Bobošíkovou hovořili, pač předtím jsme dlouho nehovořili, a nabídli jsme tu spolupráci a ona ji odmítla.“

„Zrovna v severních Čechách, tam je problém s těmi nemocemi a tak. Ruší se tam důležitý nemocnice jako třeba v Lounech, teď se spojují nemocnice, to znamená, že se v podstatě rušej.“

„Suverenita je jediná strana, která toto prosazuje (trest smrti - pozn. Demagog.cz)...“

„Tak my máme totiž přímou demokracii v našem programu už od roku 2006. A máme tam nejenom přímou volbu prezidenta, ale i starostů a tak dále.“