Tereza  Bernardová

Tereza Bernardová (LEV21)

4 1 2 2

Výroky

„Tereza BERNARDOVÁ: Tak například kvóty pro ženy v politice.

Daniela DRTINOVÁ: Ty jsem v programu neviděla.

Tereza BERNARDOVÁ: Jsou v programu.“

„Léčiva jsou velmi drahá pro Českou republiku. Ten problém se týká výrobců léčiv, kteří nám prodávají s kurzem za euro 31 korun.“

„A to právě z toho důvodu, že nemocnice nakupují zbytečné drahé zařízení a přístroje. Například jsem se setkala s nemocnicí, kde si... v jednom kraji, kde si zakoupili magnetickou rezonanci, o 20 kilometrů dál byla nemocnice, která už ji měla.“

„...dnes už je na sociálním pojištění deficit něco kolem 40 miliard. On je paradox na tom to, že dříve tomu tak nebylo. Na přelomu roku 2007 a 2008 tam byl přebytek 50 miliard korun. Ten deficit se stal, a to z důvodu Topolánkovy vlády, kdy v té době snížil pan Topolánek sociální pojištění u podnikatelů.“

důležitý výrok

„Tak s druhým pilířem, my jsme byli zásadně proti druhému pilíři.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Na základě informací z blogu předsedy strany LEV 21 Jiřího Paroubka hodnotíme výrok jako pravdivý.


Jiří Paroubek na svém blogu během schválování důchodové reformy uvedl následující: 

"Současná tzv. důchodová reforma byla vypracována pouze jednou stranou politického spektra a akceptovala vlastně stoprocentně návrh lobbistů penzijních fondů seskupených v tzv. Bezděkově komisi č. 2. Rozhodně nenaplňuje tolik potřebnou podmínku široké společenské a politické shody."

A dále: 

"Národní socialisté chtějí jít cestou ochranou zájmů českých občanů, nikoli ochranou zájmů majitelů soukromých penzijních fondů, jak to učinila Nečasova vláda."

„Například v Německu tato kvóta je někde, někde od 8 tisíc eur za rok, jakmile je ten rámec překročen, tak je to vždycky o 2 procenta navíc.“

„..jsme osmá nejméně zadlužená země z Evropské unie.“

důležitý výrok

„Máme zpracovaný program na dlouhodobé fungování státu i na vyvedení státu z krize. První věc, kvalitní čerpání evropských peněz. Určitě druhá věc, která se týká korupce ve veřejných zakázkách, i na toto máme vytvořený program, který se týká dvou úřadů. Jedním z nich by byl takzvaný úřad státní expertízy, který by vůbec zkoumal, jestli ta daná veřejná zakázka má smysl. Druhým úřadem by byl takzvaný centrální úřad pro veřejné zakázky, který by dohlížel na to, jak ta zakázka funguje. A třetí, takovým konečným bylo vyvěšení všech těchto zakázek samozřejmě na internetu, aby k nim měl každý přístup.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Všechny body, které Tereza Bernardová vyjmenovává, jsou zpracovány v Ekonomickém programu NS-LEV 21 (.doc).


Čerpání evropských peněz je hned několikrát zmíněno v kapitole zabývající se opatřeními pro obnovu hospodářského růstu. Národní socialisté chtějí zřídit krizový management čerpání evropských peněz z fondů EU do konce současné finanční perspektivy EU v roce 2013. Jako jednu z největších priorit vidí čerpání peněz z fondů EU v letech 2014-2020. Čerpání peněz z fondů EU plánují využít mj. v boji proti nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení v regionech s vysokým výskytem těchto jevů. V této kapitole najdeme také návrh na zveřejňování všech smluv veřejné správy na internetu.


Kapitola Opatření pro nápravu schodkových rozpočtů obsahuje Terezou Bernardovou zmíněné body týkající se boje proti korupci ve veřejných zakázkách. Národní socialisté zde navrhují zřídit centrální úřad, který by měl namísto jednotlivých ministerstev a úřadů organizovat všechna výběrová řízení nad určitou hranici (např. 1 mil. korun). Dále chtějí vytvořit úřad státní expertízy, z něhož by centrální úřady dostávaly odborné odhady skutečných nákladů na pořízení větších investic nad určitou hranici. Pokud by nejlepší nabídka byla vyšší než odhadní cena stanovená státní expertízou, nebylo by možné ve výběrových řízeních pokračovat.
důležitý výrok

„A to je to, že dnes ministerstvo průmyslu a obchodu vytipovalo ideální partnery jako země pro nás, například Čínu, Rusko, Brazílii, Indii, a ministerstvo zahraničí vytipovalo státy jako Afghánistán, Mongolsko.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Výrok hodnotíme jako zavádějící, neboť Afghánistán a Mongolsko jsou MZV vytipovány jakožto prioritní země v oblasti rozvojové spolupráce, nikoliv jakožto potenciální investoři.


Čína, Rusko, Brazílie a Indie jsou pak MPO označeny také za prioritní partnery ČR, ale v oblasti exportu. Jedná se tedy o jiné oblasti spolupráce, a proto nelze říci, že by se v rámci těchto zemí koncepce MPO a MZV rozcházely, respektive, že by se jednotlivá ministerstva nedokázala shodnout, jak uvádí Bernardová v další části rozhovoru.


Pravdou je, že MPO vypracovalo Exportní strategii České republiky pro rok 2012-2020(.pdf), v rámci níž pro Českou republiku definovalo prioritní exportní krajiny do kterých spadá Čína, Rusko Indie i Brazílie, lze tedy říci, že se jedná o prioritní partnerské země v oblasti exportní strategie ČR, ale nikoliv o potenciální investory.

MZV potom v rámci koncepce zahraniční politiky České republiky(.pdf)  sice opět zmínilo Mongolsko a Afghánistán (a Etiopii o které Bernardová mluví v další části rozhovoru) jakožto prioritní země, ale v oblasti rozvojové spolupráce: "V návaznosti na schválenou koncepci rozvojové spolupráce se bude  ČR v období 2010 – 2017 soustřeďovat především na pět prioritních zemí s plánem spolupráce (tzv. programových zemí), kterými jsou Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko."