Miroslav Tancoš

Miroslav Tancoš (RDS)

2 1 0 2

Výroky

„Daniela DRTINOVÁ: Ano. Tak pojďme k vaší straně. Vy jste vznikli letos, o tom jsme už mluvili. Ale Romskou demokratickou sociální stranu už jste měli, ta vznikla v roce 2005, o 6 let později ji zrušil Nejvyšší správní soud kvůli nedodaným finančním zprávám. Poučili jste se?

Miroslav TANCOŠ: Takhle nějak, já když tohle to Nejvyšší správní soud na to se zaměřil, tak já jsem byl, předsedou v Romské demokratické sociální straně jsem nebyl.“

„My jsme, já jsem byl v Českých Budějovicích u pana primátora Juraja Thomy, jsem mu tam předložil nějaké, nějakou nabídku v 10 bodech. Byl jsem u ústeckého hejtmana, u pana radního Kliky jsem byl minulej měsíc.“

„Tak takhle, je pravdou, že my máme ústřední výbor, z každého regionu máme tři lidi v ústřední výboru, my jsme v neděli měli zasedání ústředního výboru, to byl první sjezd, byli tam významní lidi jako prostě z Ostravska, pan Malar tam byl. Den předtím tam byl pan Lučanský.“

„(...stát je největším zadavatelem zakázek, stát. Jako státní Lesy, Ředitelství silnic a dálnic a další a další. Státní a polostátní podniky.) Toto jsem už říkal 10. září při osobním setkání panu premiéru Rusnokovi, kde jsem mu to i předložil konkrétně v tom programu, i v tý koncepci jsem mu předložil, že je potřeba investovat a vytvářet pracovní příležitosti.“

„...stát je největším zadavatelem zakázek, stát. Jako státní Lesy, Ředitelství silnic a dálnic a další a další. Státní a polostátní podniky.“