Petr Cibulka

Petr Cibulka (Pravý blok)

6 3 1 1

Výroky

„Pane Liško, jste tajný ruský agent.“

„No, vím stoprocentně, samozřejmě ve Švýcarsku každá obec, každé město a každý kraj má svoje daně, tam nejsou jednotné daně.“

„My máme plnou kandidátku (v Praze - pozn. Demagog.cz).“

„Ve Švýcarsku každý občan nastupuje na krátkou povinnou vojenskou službu 15 týdnů a po absolvování této služby odchází s kompletní výstrojí a výzbrojí domů.“

„Švýcarsko jako jediná evropská země každý rok snižuje zadlužení výrazným způsobem, zatímco všude, ve všech státech Evropy zadlužení roste. Pouze ve Švýcarsku se snižuje.“

„Ale stát (myšleno je Švýcarsko - pozn. Demagog.cz) má daně 7 procent.“

„Jsou už vzory ve Švýcarsku, to je snad před 5 lety, bylo na toto téma referendum. Vláda se pokusila zvýšit švýcarským občanům zákonem daně a občané byli nespokojeni, protože měli pocit, že vláda špatně hospodaří s jejich penězi. A to byly daně ve výši 7 procent, to ne jak u nás, 7 procent. Ale švýcarským občanům se těch 7 procent zdálo příliš vysokých a prostě zrušili ten vládní zákon.“

„To je už 700 let známo ve švýcarské konfederaci a několik set let v Americe. Prostě kdo sesbírá zákonný počet podpisů, většinou to bývá 10 procent, může to být klidně i 5 procent, v kraji to můžou být 3 procenta, v republice třeba jedno procento. Kdo sesbírá ověřitelný počet, zákonný počet podpisů, ten má právo, aby k tomuto tématu obec, kraj, anebo stát vypsal referendum.“

„Ale pozor, pokud volby v této zemi (...) platí i při účasti jediného občana. Ty volby jsou platné, i kdyby šel volit jenom jeden občan.“

„Záleží na tom, aby účast byla (...) tak pokud účast není přes 50 procent, tak referendum je ze zákona neplatné. To je prostě zločin na občanech vedle zločinu.“