Zdeněk Žák

Zdeněk Žák (Nez.)

17 5 5 13

Výroky

„VM: Vy teď za jednu registrační značku platíte jako Ministerstvo dopravy 115 korun bez daně z přidané hodnoty. Kritici této ceny říkají, že by mohla být poloviční (...). ZŽ: Ti kritici ovšem neříkají, že ta cena, o které hovoříte, je cena těch základních značek, (...), takže jsou to ty nejlépe falšovatelné značky s minimem ochranných prvků. My víme, že už dnes ta cena je přibližně na tržní hodnotě v evropském prostoru. Je srovnatelná například s Německem. “

„„Jako generální inspektor jsem soutěžil na drážní inspekci databázový systém, že jsem ho vysoutěžil 18krát levněji, než potom ministerstvo dopravy ten, na kterém mimojiné stojí ty nefunkční agendy.““

„„Slíbil jsem, že zkrotím dodavatele infrasktrukturních staveb tak, aby nepředražovali a aby se jim neúčtovaly vícenáklady.““

„„(reakce na předchozí výrok Ivana Bartoše) Není to pravda, není to na věčné časy.““

„„Já jsem slíbil, že se v mém resortu nebude krást, když se ukázalo, že se pokusil jeden ředitel proplatit fakturu za 2 miliony, ke které neodpovídala práce, tak jsem ho vyhodil.““

„„Já jsem např. slíbil, že se po dálnici z Vyškova do Olomouce bude jezdit 130kou, jezdí se tam 130kou.““

„„V Anglii si musí každý policista dvakrát do roka vyslechnout krátké školení, kde mu tlučou do hlavy, že on je placen daňovým poplatníkem a slouží daňovému poplatníkovi.““

„„Ta společnost byla privatizována ve 2 vlnách (MUS — pozn. Demagog.cz), rozhodně to nebyl nápad tady toho muže (Žák mluví o Miloši Zemanovi).““

„Samotná ta firma (Eurovia, pozn. Demagog.CZ) nabídla státu jednání (…) a odstranění těch vad. (…) Po několika kolech vyjednávání nabídla podmínky, které nemohly být přijatelné, protože stát žádala, aby se podílel na některých nákladech. “

„Například pokud pro tento spor (spor Eurovia vs. ČR o zvlněný úsek D47, pozn. Demagog.CZ) je klíčová, například výsledky sond, které si za obrovské peníze stát objednal a ta paní (Pošvářová, pozn. Demagog.CZ) ty výsledky si odnese domů (…) a není ochotna s ním seznámit tu vlastní firmu, která za to zodpovídá, management té firmy.“