Radim Špaček

Radim Špaček (KČ)

4 0 0 0

Výroky

„Ne, ne, ne, ale už teď, už teď při udělování státního občanství je vyžadována zkouška z češtiny, aby se ten adept dokázal vůbec domluvit na úřadech, dokázal domluvit ve škole, prostě se zbytkem společnosti.“

důležitý výrok

„A když se podíváme na fungující monarchie, kterých je v Evropě zhruba 12...“

Pravda

zobrazit odůvodnění
V Evropě v současnosti skutečně existuje 12 státních jednotek (ang.) s monarchickou formou státu. Sedm zemí má status království, dále se zde nachází tři knížectví a jedno velkovévodství. Specifickým případem je pak Městský stát Vatikán, který je považován za určitou formu teokracie, kdy papež (it., čl. 1, odst. 1) suverénně vykonává moc zákonodárnou, výkonnou i soudní.

StátStatus
Belgiekrálovství
Dánskokrálovství
Nizozemíkrálovství
Norskokrálovství
Španělskokrálovství
Švédskokrálovství
Velká Britániekrálovství
Andorraknížectví
Lichtenštejnskoknížectví
Monakoknížectví
Lucemburskovelkovévodství
Vatikánteokracie

„Daniela DRTINOVÁ: Tak proč by se měla Česká republika změnit na konstituční monarchii. Vznik státu považujete za nejvážnější omyl československé politiky. To píšete v programu. Radim ŠPAČEK: Ano, to píšeme v programu a má to tedy několik, několik rozměrů. První je to, co jste naznačila, že vznik nebo rozpad toho podunajského mocnářství opravdu považujeme za strašlivý omyl.“

„Mimo jiné se ukázalo i tím, že v rámci toho personálního zemětřesení, které teda tato vláda provádí ve všech resortech, tak že odvolali i paní Šimůnkovou z postu ředitelky odboru.“