Kateřina Konečná

Kateřina Konečná (KSČM)

26 11 10 6

Výroky

„Tento postoj podpořil i výsledek referenda, které přijetí eura odmítlo (ve Švédsku, pozn.).“

„Při vstupu do EU jsme sice měli povinnost euro přijmout, ale vezměme si příklad Švédska. To také nenaplnilo svůj závazek přijmout euro (...) a nic zásadního se nestalo.“

„Navíc není pravda, že přijetí eura je naším závazkem. “

„KSČM dlouhodobě prosazuje názor, že o přijetí eura se můžeme začít bavit až ve chvíli, kdy to nepoškodí naše občany.“

„Máme za sebou návštěvy jak prezidenta ČR, tak premiéra v Evropském parlamentu, kteří se silněji přihlásili k myšlenkám evropské integrace.“

„Pokud bude mít Česká republika své členy rozpočtového výboru (byl jím například Vladimír Remek)...“

„Evropský parlament má svůj vlastní rozpočtový výbor, a protože celý rozpočet EU podléhá schválení EP, může to být při jednání s Komisí a Radou velmi silná zbraň.“

„Jestliže vydávám 3 až 5 % půdy našeho území České republiky cizí mocnosti, protože Vatikán je cizí mocnost a pokud to dávám do rukou katolické církve, tak podle kodexu kanonického práva o tom bude rozhodovat Vatikán.“

„Tak my určitě zůstáváme a doufám, že nebudeme jediní na tom, co jsme tvrdili a slibovali voličům ve volebním programu, to znamená, církevní restituce (myšlena je úprava církevních restitucí - pozn. Demagog.cz).“

„...jsme byli jako jediný klub od roku 2008 ti, kteří neustále upozorňovali na to, že ten zákon je špatně nastavený, že se nám návrat obrovským způsobem začíná navalovat ta fotovoltaika, že to bude stát neuvěřitelné peníze a od roku 2008 do roku 2010 se nic nestalo, přestože o tom vláda věděla.“