Martin Komárek

Martin Komárek (ANO 2011)

11 2 1 1

Výroky

„My jsme v minulém týdnu jednali s rekonstrukcí státu a já jsem sám tam říkal: "Ne, my jsme tam nepřišli do sněmovny pro to, abychom vytvářeli nebo dopouštěli další právní kličky."“

„Některé procesy se táhnou strašně dlouho. (...) Někdy to za nás řeší švýcarský soud jako v případě Mostecké uhelné.“

„Daniel TAKÁČ: Na webu: "Pane Komárku, souhlasíte s kodexem hnutí ANO, podle kterého bude pokutován váš poslanec, pokud nebude hlasovat podle rozhodnutí ANO, ale podle svého vědomí a svědomí, jak ho zavazuje poslanecký slib?"

Martin KOMÁREK: Tak to v tom kodexu není, v tom kodexu je to jinak. On musí, pokud bude hlasovat jinak, říci dopředu tomu klubu svoje rozhodnutí, že bude hlasovat jinak a vedení klubu pak posoudí, zda ho za to má pokutovat.“

„Já od té doby, co jsem odešel z Mafry a bylo to před tím, než ji Andrej Babiš koupil, jsem ani slovem, ani mrknutím oka nezasáhl do jejího chodu a neudělám to, netušil jsem, že Andrej Babiš koupí Mafru, tehdy se mluvilo o tom, že bude kupovat Ringier, dokonce to jeden deník napsal a teprve pak se ukázalo, že koupil Mafru a všechno to byl, pro všechny to bylo obrovské překvapení.“

„Já jsem odešel samozřejmě dřív, než on (myšlen Andrej Babiš) koupil nebo má Mafru.“

„My všichni víme, že to je zákon (církevní restituce - pozn. Demagog.cz), který napravuje křivdy, který způsobí to, že církev nebude závislá na státu, že my jí nebudeme muset platit a samozřejmě je to zákon, který po nás také vyžaduje Evropská unie a mezinárodní právo.“

„Mnichovská smlouva je takzvaná nulitní, pokud vím dobře, to znamená, je to takovej diplomatickej výraz, že ona sice existovala, ale nemá žádnou účinnost, když se bavíme o tý platnosti a účinnosti.“

„Určitě víte, že ten zákon (o státní službě - pozn. Demagog.cz) má být účinný od 1. ledna 2015 (...) navíc od června roku 2013 je konkurenční zákon o úřednících, který vytvořila ještě Nečasova vláda, který teďka spadl pod stůl. “

důležitý výrok

„Třeba zákon o státní službě, jak víme, už od roku 93 má být.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), nabyl platnosti již roku 2002, účinnosti měl nabýt k 1. 1. 2004. Jeho účinnost však byla opakovaně odkládána. Zákon je tak stále neúčinný, tj. bez právní síly. Účinnosti by měl nabýt k 1. 1. 2015, pokud tedy nebude znovu odsunuta.

S existenci tohoto zákona počítá již Ústava České republiky ve svém čl. 79 odst. 2. Toto ustanovení stanovuje, že: Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon.

Takový účinný zákon však český právní řád v současnosti postrádá. Pracovní poměr státních zaměstnanců se tak nyní řídí především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce.

Jelikož ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, počítající se zákonem o státní službě, nabyl účinnosti se vznikem nového státu, tedy 1. 1. 1993, hodnotíme výrok poslance Komárka jako pravdivý.

„Daniel TAKÁČ: A je to tak jednoduché, když si uvědomíme, že ano, podepsali jste rekonstrukci státu, celá řada protikorupčních zákonů, to je jedno, který z nich si vybereme, někdo ho napíše a ten druhý řekne: "Ne, ne, ne, my chceme stejný cíl, ale vy to řešíte špatně a neprosadí se vůbec nic ve sněmovně."

Martin KOMÁREK: Ano, to se stalo už v té minulé sněmovny, kdy TOP 09, zvlášť pan Farský, prosazovali ten zákon o registru smluv. Nepovedlo se to proto, že se nacházely stále nové a nové právní kličky.“