Luboš  Měkota

Luboš Měkota (Nez.)

1 0 0 0

Výroky

„„Podle právní analýzy, kterou jsme si nechali zpracovat, je horní zákon nadřazen i zákonu stavebnímu, kterým se zase řídí plány územních celků, tedy i budoucí rozvoj Ústeckého kraje.““