Štefan Füle

Štefan Füle (Nez.)

9 0 0 1

Výroky

„Přesto všechno, že prezident Putin na summitu s EU řekl, že nic nebude bránit tomu, aby Rusko naplnilo svoje závazky a které na sebe přijalo podpisem té dohody o této půjčce, tak jsme byli svědky toho, že ta druhá tranš, ta druhá splátka pozastavená byla, podmínka teďka myslím, ta aktuální podmínka z ruské strany je, že tady bude vytvořená stabilní ukrajinská vláda.“

„Mimochodem, my jsme mluvili o dohodě z toho 21. února při sjednávání této dohody, při parafování byl ruský představitel, zmocněnec prezidenta, prezidenta Putina (...), který se odmítl podepsat, protože přes to všechno, že takové požadavky během 20 hodin jednání nezazněly z ukrajinské strany, ať už vládní strany, anebo opoziční strany, tak ruská strana přišla s některými požadavky, jako například schvalování nové ústavy formou referenda. “

„To byl mimochodem jeden z výsledků summitu mezi Evropskou unií a Ruskem asi před 3 týdny, kde se prezident Putin na jedné straně a, a prezidenti pan Rompuy a Barroso dohodli, že vytvoří bilaterální skupinu ne o Ukrajině, aby jednala, ale aby jednalo o asociačních dohodách jako takových a eventuálních dopadech této dohody na sousedy našich sousedů.“

„Václav MORAVEC: A nenajdete, nenajdete v náznacích politiky Evropské komise vůči Ukrajině, že by tam něco z toho (postoj pro Ukrajinu buď Rusko nebo EU – pozn. Demagog.cz) proniklo?

Štefan FÜLE: Ne, ne. V politice Evropské komise naprosto ne a ve vystoupeních některých politiků, v některých členských zemích, nebo některých jedinců v Evropským parlamentu možná. Ale to přece není politika Evropské unie, naopak Evropská komise, my jsme jasně říkali, že asociační dohoda není v protikladu s dobrými tradičními bilaterálními vztahy, které má Ukrajina s Ruskem a, a snažili jsme se to vysvětlit ukrajinské straně a vysvětlujeme to bilaterálně teďka i té ruské straně.“

„Nejvíc mě vždycky dokáže překvapit, když mi někdo dává do úst něco, co jsem nikdy neřekl. Naopak, vždycky jsem patřil k lidem, ať už to bylo v komisi, ve vystoupeních v radě i v Evropským parlamentu, který říkali, že ti politici, který říkají, že asociační dohoda je o tom, buď Rusko, buď Moskva nebo Brusel, že to je falešná politika. “

„Já osobně si myslím, že nás čeká hodně práce, abysme odčinili to hodně špatné PR, které tady zůstalo po té bývalé vládě, protože přes to všechno, že 18. září minulého roku jednomyslně schválila text asociační dohody, tak 2 měsíce na to v zásadě úplně obrátila a začala pracovat s argumenty, které nemají žádné opodstatnění.“

„Pro mě je důležité, že ty důležité kroky, které ukrajinský parlament udělal jako návrat k ústavě z roku 2004, že ty byly odsouhlaseny daleko větší než dvoutřetinovou většinou, ten parlament jemu ta legitimita nebyla snížena, on opravdu v současné době představuje zákonnost na Ukrajině a předseda ukrajinského parlamentu na sebe převzal teďka řadu zodpovědností, mimo jiné za formování nové ukrajinské vlády.“

„Václav Moravec: Jestliže jako Evropská komise vyzýváte, pane eurokomisaři, představitele Ukrajiny, aby se snažili udržet celistvost Ukrajiny, jak v tom může pomoci Mezinárodní společenství?

Štefan FÜLE: Já myslím, že zásadním způsobem, protože to bylo právě Mezinárodní společenství, které pomohlo, tři ministři zahraničních věcí EU, které pomohli k té dohodě z 21. února, která zabránila tomu krveprolití v ukrajinských ulicích a zejména v ulicích Kyjeva.“

„Václav MORAVEC: Mění se teď návrh v čase té finanční pomoci Evropské unie po tomto týdnu? Tedy je zde modifikován ten balík finanční pomoci?

Štefan FÜLE: Ano i ne. To, co není modifikováno, je naše vůle, to co není modifikováno je, že Mezinárodní měnový fond je v středu této pomoci, to co není modifikováno je, že to je napojeno na reformy z ukrajinské strany. “

„Václav MORAVEC: A má Evropská unie připravenu finanční pomoc, významnou finanční pomoc, kterou by po těch krvavých bojích, a teď se nebavme o pomoci, kterou jste nabízeli v rámci asociační dohody na podzim, k níž Ukrajina v čele s Janukovyčem nepřistoupili, máte teď aktuální balík finanční pomoci pro Ukrajinu?

Štefan FÜLE: Máme, a když jsme se bavili o tom balíku před podpisem asociační dohody nebo před plánovaným podpisem, tak jsme už tehdy jasně říkali, že ta pomoc není nutně navázána na podpis asociační dohody. Plnění asociační dohody by samozřejmě ještě možnosti toho balíku dál rozšířily, ale já jsem mimochodem tuhletu tezi asi před 3 týdny znovu opakoval ukrajinskému vedení, že pokud jde o pomoc z naší strany, společně s měnovým fondem, dalšími mezinárodními finančními institucemi, i dalšími třetími státy, jsme připraveni poskytnout. “