Pavel Telička

Pavel Telička (ANO 2011)

18 3 1 3

Výroky

„Mimojiné jsou to společné akce, mimojiné jsou to společné pozice, mimojiné máme Evropskou bezpečnostní agenturu (v rámci společné evropské a zahraniční politiky).“

„Cena energie je v Evropě podstatně vyšší než třeba v USA.“

„...i Evropského parlamentu – byť ten o této otázce rozhodovat nebude… (míněno je, že EP nebude rozhodovat o rozšíření eurozóny, pozn.)“

„Nechceme, aby se Česko ocitlo v situaci zemí typu Řecka nebo Španělska, které sotva plnily kritéria, tak usilovaly o přijetí eura.“

„V tuto chvíli Česko neplní Maastrichtská kritéria.“