Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer (TOP 09)

30 2 4 2

Výroky

„Především podle toho, co jsem si dočetl v tisku, pan ministr koupil ty dluhopisy v okamžiku, kdy byl poslancem a dokonce tu poslední tranži v okamžiku, kdy byl ministrem. (...) Není pravda, že za těch 230 milionů, že ty jste koupil po devětadvacátém prvním lednu? (...) Moment, já nemluvím o emisi, já mluvím o tom, kdy byly koupeny ty dluhopisy. “

„Parlament k tomu bude projednávat zprávu (k čerpání peněz v současném období, pozn. Demagog.cz). Je pouze šest zemí, které do listopadu loňského roku vyčerpaly méně než 2 % těch peněz, respektive z těch, co mají větší objem kohezní politiky, a do nich spadá ČR, pod 2 % z toho programovacího období jsme zatím dostali proplaceno z Bruselu. Co je ještě horší, jsou pouze tři země, které zatím vybraly projekty v hodnotě menší než 10 % z té částky 650 miliard, a do nich se taky kvalifikujeme. “

„Během posledních dvou let ten růst zbrzdil z nějakých 4 % na 1,6 %, což jsou data z Eurostatu za poslední kvartály. “

„V posledních čtvrtletích naše ekonomika brzdí, my jsme se dostali na ekonomický růst za poslední čtyři čtvrtletí jenom 1,6 %, což je stejné jako průměr eurozóny a Evropské unie, což je poměrně pomalý růst. Měli jsme poměrně pomalý nárůst exportu v minulém roce.“

„Odhady na mezeru ve výběru daně podnikové se pohybují ve stejné částce jako odhady za ztrátu z daně z přidané hodnoty.“

„Poslanci schvalují legislativu a shodou okolností daňovou legislativu my (v Evropském parlamentu, pozn. Demagog.cz) neschvalujeme. “

„Na evropské úrovni je velká snaha řešit hlavně úniky na úrovni velkých a nadnárodních firem, kde jsou úniky v obrovských částkách. Česká pozice zatím, jak se mi zdá, není příliš podporující, a u všech těchto věcí je potřeba jednomyslnost, jinak hrozí, že ty věci neprojdou.“

„EU už schválila první balík opatření proti obcházení daní velkými nadnárodními korporacemi, jmenuje se to ATAD, který byl z vůle ministrů tak trochu rozředěn. Jsem rád, že se to schválilo, i když ČR to do poslední chvíle nechtěla podpořit. (…) Další úvaha je o sjednocení daňového základu, což by usnadnilo podnikatelům plnění daňové povinnosti a zároveň to eliminuje další rizika spojená s krácením nebo obcházením daní, tento návrh je teď na stole. (...) Další balíček jsou věci související s bojem proti praní špinavých peněz, tam je návrh o tom, aby byly lépe dostupné informace o tom, kdo jsou skuteční vlastníci velkých firem. A třetí významný balík je reforma daně z přidané hodnoty, která má usnadnit život podnikatelům, a která u některých významných podvodů má snížit jejich četnost až do 80 %. Ten se bohužel dostává do významného konfliktu s vizí pana ministra, protože podvody z oblasti DPH jsou řešeny reverse charge. “

„Lepší výběr daní není jen česká ani evropská agenda, v tom se angažuje G20 a v minulých letech vznikl manuál, abychom zákony upravili tak, aby se snížilo riziko obcházení daní a aby bylo snadněji detekovatelné krácení daní, které je protizákonné.“

„Tady v České republice není moc politiků, kteří vydělávají miliardu a půl, takže je to vcelku neobvyklá situace.“