Lukáš Semerák

Lukáš Semerák (Ostravak)

4 1 0 2

Výroky

„Pan Dědic je zatím pouze trestně stíhán.“

„Existuje tady občanské sdružení Čisté nebe, které nečeká na to, co udělají naši politici, ale vyvinulo velmi dobrou aplikaci "Čistý komín", kde teda lidé můžou vyfotit špinavý komín a toho šmudlu dát na web. “

„Tady pan starosta Palyza je starostou městského obvodu Ostrava-Poruba. My takovými stroji (prachožrout - pozn. Demagog.cz), které podotýkám jsou kofinancovány velkým způsobem z SFŽP, sbíráme prach. V Porubě, jež je starostou, stříkají pitnou vodu na chodník a na cestu a v tom je velký rozdíl. (Semerák porovnává chování obovodu pod vedením Ostravaku s Porubou, kterou vede Palyza - a to v oblasti boje s prachem - pozn. Demagog.cz)“

„My vedeme (myšleno hnutí Ostravak - pozn. Demagog.cz) městský obvod, který je nejstarší. My jsme pořídili tzv. prachožrouty, což jsou stroje, které žerou prach (...), a tyhlety stroje 6 dnů v týdnu sbírají prach. Ty stroje nasbírají 40 tun prachu ročně. Když ArcelorMittal dal filtr na komín, tak ten pochytal 30 tun prachu ročně.“

„Jediné, co společně dokázali (myšleni jsou ostravská ODS a ČSSD v oblasti zlepšení ovzduší - pozn. Demagog.cz), je, že podali žalobu na stát (...), a to je jediné, co se stalo z hlediska města. “

„(pokračování předchozího výroku) ODS a ČSSD, mimojiné hlasy tady pana Palyzy a pana Štěpánka, toto zamítla.“

důležitý výrok

„Byli jsme to zrovna my z hnutí Ostravak, kdo na prvním zastupitelstvu ustavujícím v roce 2010 navrhoval, aby mezi priority toho volebního období, které právě končí, byla zahrnuta ochrana životního prostředí. “

Pravda

zobrazit odůvodnění
Dle zápisu z prvního (ustavujícího) zasedání zastupitelstva města Ostravy (strana 2), konaného dne 9. 11. 2010, skutečně Petr Kausta navrhnul za hnutí Ostravak rozšířit program zasedání o bod (č. 5) týkající se "schválení usnesení zastupitelstva města k životnímu prostředí a zejména ovzduší na území Statutárního města Ostravy".

Zastupitelstvo by se podle návrhu mělo zavázat, že "v rámci trvale udržitelného rozvoje města, při svých rozhodováních, především o změnách územního plánu, stavbách na území města a dalších významných rozhodnutích, která mohou ovlivnit životní prostředí, bude vždy upřednostňovat ochranu životního prostředí a zejména ochranu ovzduší".

Tento bod však schválen nebyl a otázka na zasedání projednána nebyla. Návrh hnutí Ostravak vypadal takto: