Tomáš Macura

Tomáš Macura (ANO 2011)

2 0 1 3

Výroky

„Když se tady mluví o fondu, ze kterého by se měly platit ozdravné pobyty dětí, tak město to má jako jednu ze svých vizitek na svých webových stránkách, ale vezměme si, že se těch ozdravných pobytů účastní zhruba 3 nebo 4 procenta dětí v předškolním a školním věku.“

„Kompetence města, pokud jde o vyhlašování nebo stanovování konkrétních individuálních emisních limitů, jsou v podstatě nulové (...). Především na úrovni kraje je kompetence k stanovení konkrétních emisních limitů pro jednotlivé průmyslové podniky.“

důležitý výrok

„Ze všech objektivních měření vyplývá, že znečištění způsobené velkými průmyslovými zněčišťovateli je rozhodujícím faktorem životního prostředí v Ostravě.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Znečištění průmyslovou činnosti je jistě jedním z rozhodujících faktorů pro stav životního prostředí, což však neznamená, že je nejvýznamnějším. Například Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2012 (.pdf) už na své sedmé straně zdůrazňuje, že:

"Hlavním zdrojem emisí prachových částic je provoz motorových vozidel, těžký průmysl, výroba energií a vytápění domácností."

Totéž potvrzuje stanovisko Českého statistického úřadu.

Tomáš Macura tedy mluví pravdu.

„Zbývá tady minimálně stovka autobusů, které jezdí na naftu, na špatné palivo, je tady spousta vozidel, které nemají v centru co dělat.“

„Je třeba rozlišovat mezi situací, která se týká exhalací, to znamená emisí, které skutečně se pravděpobodně nějakým tempem snižují (...). A druhá věc se týká imisní situace, čili toho, co skutečně dýcháme. A imisní situace zůstává fakticky nezměněná.“

„Za poslední 4 roky se nezměnilo téměř nic (v oblasti kvality ovzduší - pozn. Demagog.cz). “