Martin  Marek

Martin Marek (ZPP)

3 1 0 0

Výroky

„My jsme na tématech, se kterými jdeme do voleb, vyrostli. Ať už se jednalo o požadavek pojmenovat nové divadlo po Miroslavu Horníčkovi nebo třeba o požadavek na zákaz hazardu. “

„Na kampaň máme, i když na tom účtu není příliš mnoho peněz. Je tam asi patnáct tisíc, přispělo nám přes čtyřicet lidí (výrok padl 4. září – pozn. Demagog.cz).“

důležitý výrok

„...máme na kandidátkách víc žen než mužů. To žádná jiná strana kandidující v Plzni nemá.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Změna pro Plzeň kandiduje v celkem 5 obvodech. Do zastupitelstva města Plzeň a také na městských částech Plzeň 1–4. Celkem toto uskupení postavilo 138 kandidátů (data pochází z webu volby.cz), z nichž většina jsou ženy – celkem 72.


Pro posouzení pravdivosti druhé části výroku porovnáváme kandidaturu dalších stran v rámci těchto 5 volebních obvodů. Marek má pravdu i v této části. Žádný ze subjektů, který kandiduje v těchto 5 obvodech, nemá na kandidátce více žen než mužů. To dokládají opět data na webu volby.cz, která jsme důkladně analyzovali. Nejblíže alespoň paritě má volební strana Veřejné zájmy Plzně, poměr mezi muži a ženami na jejich kandidátkách je 83/75 ve prospěch mužů. V obvodu Plzeň 3 pak má tento subjekt na kandidátce 22 žen a 11 mužů, nicméně v součtu všech kandidátek je skutečně Změna pro Plzeň jediným subjektem, který většinu žen má.„Zhruba na prvních sedmi místech našich kandidátek jsou lidé, které dobře známe. Jsou to lidé, kteří ještě nikdy nekandidovali, a zamlouvalo se jim, že Změna pro Plzeň vznikla na tématech, kterými jsme se dlouho zabývali.“