Vladimír  Duchek

Vladimír Duchek (PVP)

3 1 1 0

Výroky

důležitý výrok

„Tím pádem dluhová služba za poslední čtyři roky významně vzrostla.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění

Na základě informací z rejstříku ÚFIS a z webu města hodnotíme výrok jako nepravdivý.

Pojem dluhová služba, tak jak ho vymezuje Ministerstvo financí, zahrnuje zaplacené úroky a splátky vydaných dluhopisů, jistiny úvěru či leasing. Takzvaný ukazatel dluhové služby se pak počítá porovnáním těchto nákladů dluhové služby na dluhovou základnu, kterou tvoří příjmy města.

Údaje v naší tabulce pocházejí z ÚFISu (2010, 2011, 2012), ze Závěrečného účtu města Plzně za rok 2009 (.xls, odtud i čísla za rok 2007 a 2008), ze Závěrečného účtu za rok 2013 (.pdf, tyto údaje ještě nejsou dostupné v ÚFISu) a Rozpočtu města Plzně na rok 2014 (.pdf).

xxx20072008200920102011201220132014 (rozpočet)
Příjem celkem (po konsolidaci) 25 541 831,07 a)5 791 117,51 a)5 230 389,00 a)5 811 609,715 387 279,575 852 834,555 214 450,00 d)5 511 999,00 g)
Úroky 320 537,75 b)21 926,29 b)26 438,38 b)40 430,3144 871,5047 078,7459 684,00 e)66 870,00 h)
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 4130 916,10 c)158 124,63 c)351 905,26 c)350 924,63260 579,7792 841,2877 407,00 f)58 532,00 i)
Dluhová služba celkem/3 + 4/5151 453,85180 050,92378 343,64391 354,94305 451,27139 920,02137 091,00125 402,00
Ukazatel dluhové služby (v %)/5 : 2/62,733,117,236,735,672,392,632,28

a) Závěrečný účet za rok 2009, list str. 1, ř. Příjmy v daném roce
b) Závěrečný účet za rok 2009, list str. 3, ř. Placené úroky
c) Závěrečný účet za rok 2009, list str. 4, ř. Splátky – splátky úvěrů, půjček
d) Závěrečný účet za rok 2013, str. 32, ř. Příjmy v daném roce
e) Závěrečný účet za rok 2013, str. 34, ř. Placené úroky
f) Závěrečný účet za rok 2013, str. 35, ř. Splátky – splátky úvěrů, půjček
g) Rozpočet na rok 2014, str. 34, ř. Příjmy v daném roce
h) Rozpočet na rok 2014, str. 36, ř. Placené úroky
i) Rozpočet na rok 2014, str. 37, ř. Splátky – splátky úvěrů, půjček

Jak je z tabulky patrné, v posledních letech se naopak dluhová služba snižuje (po nárůstu v roce 2009), a to jak v absolutních číslech, tak v ukazateli, který porovnává náklady dluhové služby s celkovými příjmy města. To je způsobeno nízkými splátkami jistiny, samotná částka zaplacených úroků skutečně roste.

„MF Dnes: V minulém volebním období zástupci Pravé volby pro Plzeň hlasovali pro zklidnění provozu v části Americké třídy. V tomto období jste takové návrhy už nepodpořili? Co se vám přihodilo? Už nechcete zklidňovat automobilový provoz v centru města?

Duchek: V minulosti jsem se velmi obával, že pokud bude na Americkou třídu po její rekonstrukci vpuštěna osobní automobilová i veřejná doprava, dojde ke kolapsu. Proto jsem se klonil k názoru automobilovou dopravu v části Americké vyblokovat. Nyní, po několika letech a některých technických opatřeních, se ukazuje, že trolejbusová doprava tam nekolabuje…“

„Kromě toho jsme zásadně zasáhli do diskusí o možném prodeji části Plzeňské teplárenské. Jsem přesvědčen, že kontrakt na získání uhlí pro teplárnu ze Sokolovské uhelné bez toho, že by se město vzdalo části teplárny, vznikl za mého významného přičinění.“

„Vybíral jsem si zásadní témata, ke kterým jsem se vyjadřoval. Jednalo se například o stavbu nového depa pro dopravní podniky. Varoval jsem, že ekonomické souvislosti jsou pro město vážné a že existuje varianta, která problém s depem mohla řešit stejně efektivně za menší náklady.“

„ODS se rozpadla na několik místních uskupení a zároveň se veřejnost organizuje do několika aktivistických skupin.“