Dominika Kovaříková

Dominika Kovaříková (OPO)

3 0 0 1

Výroky

„Ale už teď jsou tady rozjeté projekty, které je třeba dokončit. Například stavba tramvajové trati na Nové Sady. Velice mě ovšem zarazilo, že stále není vykoupena nemovitost, která této trati stojí v cestě. Ani tu není nějaká smlouva o smlouvě budoucí.“

„Už v roce 2005 jsem se účastnila aktivit proti tomu, aby jeho stavba byla financována z veřejných rozpočtů. Nevadí mi aquapark jako takový. Ovšem už v roce 2005 jsme se scházeli s tehdejším ekonomickým náměstkem a později primátorem Martinem Novotným. Říkali jsme mu naše obavy o tom, že rozpočet je podhodnocený, že aquapark bude stát více. Uklidňoval nás, že to nehrozí a že to naopak bude skvělý projekt. Bohužel na naše slova došlo.“

„TOP 09 to před čtyřmi lety měla v programu (odstřihnutí aquaparku od městského rozpočtu – pozn. Demagog.cz), náměstek Vlach se k tomu vyjadřoval.“

„Město je akcionářem aquaparku, nakupuje stále více akcií.“