Martin Major

Martin Major (ODS)

3 2 2 0

Výroky

„Některé kroky už jsme udělali, zúžili jsme představenstvo (Sigmy Olomouc – pozn. Demagog.cz) ze sedmi členů na pět.“

„Podařilo se nám, protože tenkrát byla ODS ve vládě, získat jednorázovou kompenzaci (v souvislosti s přijetím nového rozpočtového určení daní – pozn. Demagog.cz) 200 milionů. Ale to bylo pouze jednorázové.“

důležitý výrok

„Druhým důvodem, proč je ekonomika města taková, je nový zákon o rozpočtovém určení daní. Město skrze něj přišlo každoročně o zhruba sto padesát milionů korun. Když tyto peníze sečtete za období od změny zákona, téměř se to rovná výši dluhu.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Výše dluhu města Olomouc je v tomto roce podle materiálů města (.xls, záložka Zadluženost) 2,25 miliardy korun. Změna RUD, o níž Major mluví (mimo jiné ji zmiňuje v dalším výroku v souvislosti s kompenzacemi), platí od roku 2008 (další novela zákona, která měnila příjmy obcí, se Olomouce již téměř nedotkla). V tomto roce byla podle výroční zprávy (s. 20) města zadluženost ve výši 865 milionů.


Během tohoto období se tedy město zadlužilo o 1,385 mld. Kč.


I kdyby město přišlo o Majorem zmíněnou výši každoročně (tedy za období 7 let), šlo by o cca 1,05 miliardy Kč. Dodáme také, že Major sám (byť se odchyluje ve výši) popisuje, že vláda České republiky poskytla Olomouci (viz další výrok) částku čtvrt miliardy jako jednorázovou kompenzaci (.pdf) za dopady změny v RUD. Reálně tak podle Majorových čísel jde o ztrátu 800 milionů, což se ovšem nerovná (ani téměř) výši dluhu. Rozdíl mezi výpadkem daní z RUD a celkovým zadlužením města činí 585 milionů korun.


Odůvodnění tohoto výroku bere v potaz čísla, jež uvádí Martin Major, a porovnává je s výší zadlužení v roce, kdy byla přijata novela RUD, se současným stavem zadlužení. Současně bereme v potaz vyjádření primátora o zisku kompenzace od vlády ČR. 

„V příštím období jsou možnosti čerpání dotací nastaveny trochu jinak. Jedná se o takzvané nadregionální či regionální investice. Půjde o akce, které se netýkají jedné samosprávy. My jsme v takzvaném trojměstí Olomouc, Prostějov a Přerov. Tyto tři samosprávy budou rozhodovat o použití dotací. “

důležitý výrok

„Olomouc není v situaci, kdy by jí hrozila finanční krize. Každoročně, a je tomu už řadu let, si město od opravdu renomované agentury objednává rating a ten opakovaně ukazuje, že finance města jsou, neříkám, že ve výborné, ale ve slušné kondici. “

Pravda

zobrazit odůvodnění

Olomouc skutečně již řadu let podrobuje své finance kontrole agentury Standard & Poor’s (podle magistrátu již od roku 1997, web S&P uvádí rok 1998). Aktuální rating je A- pro dlouhodobé závazky (třetí nejvyšší možné hodnocení, .pdf, en; znamená, že subjekt je velmi pravděpodobně schopný dostát svým závazkům, je však více ohrožen případnými nepříznivými změnami například v ekonomickém prostředí než subjekty s vyšším hodnocením AA či AAA) a A-2 pro krátkodobé závazky (druhé nejvyšší možné hodnocení; definice stejná jako výše). Toto hodnocení platí pro závazky jak v domácí, tak cizí měně. Městu byl navíc udělen pozitivní výhled do budoucna, což znamená, že hodnocení se může ještě zlepšit.

Image and video hosting by TinyPic

V doprovodné zprávě (.pdf, en) z května 2014, kde agentura potvrdila stávající hodnocení, pak S&P konstatuje, že ačkoliv vývoj hospodaření je poněkud horší, než se očekávalo v roce 2013, dá se stále pro roky 2014–2016 počítat se zlepšením. Zpráva hodnotí dluh i likviditu města jako přiměřené, kritizuje však například nedostatky v dlouhodobém plánování, kdy je rozpočet upravován několikrát během fiskálního roku.

I přes výše zmíněné výtky si město drží tento rating od roku 2012, kdy byl výhled zlepšen z hodnoty "stabilní" na "pozitivní". V roce 2006 bylo hodnocení pro závazky v lokální měně ještě o stupeň lepší než nyní.

„Z právního pohledu se u tramvajové trati jedná o veřejně prospěšnou stavbu. Ale nikdy jsem za svoji politickou kariéru nemusel přistupovat k vyvlastňování. Jsem hrdý, že jsme se vždy s vlastníky domluvili. Možnost vyvlastnit tady však je.“

„Říká se o mně, že jsem přišel do politiky hned ze školy, což není úplně pravda. Věnoval jsem se asi tři roky práci v advokacii.“