Aleš Jakubec

Aleš Jakubec (TOP 09)

4 2 0 1

Výroky

„Mladá fronta: Jak to ladí s tím, že slibujete i zachování zvýšené podpory neziskových organizací skrze granty? Vaše koalice v debatě o hazardu argumentuje, že právě na příjmech z něj granty stojí.

Jakubec: V současné době došlo k navýšení těchto grantových prostředků a pravdou je, že tyto peníze město skutečně získává z hazardu.“

„Ke konci roku se ze 110 heren dostaneme na 57.“

„Nesouhlasili jsme a podařilo se nám i prosadit, že se zatím nebude rekonstruovat olomoucký hrad. Nejsme proti tomu, ale umíme si představit levnější řešení než to za 100 milionů, z čehož 50 by šlo z městské pokladny.“

„Na investice máme v příštím roce naplánováno kolem 300 milionů. Z toho je už sice 250 milionů vázaných například na rozárium či africký tropický pavilon v zoo, ale pořád nám zůstává dalších 50 milionů na kofinancování dalších dotovaných akcí.“

„Na druhou stranu, pokud se bavíme o zadlužení, jsem ochoten říct, že jsme ho nyní jako součást koalice zvýšili o zhruba 330 milionů korun. Aquapark nepočítám. Ale zároveň jsme přitom udělali investice za 2,6 miliardy korun.“

„Chtěli jsme aquapark vyřešit už v tomto volebním období, zvažovali jsme odříznutí města od aquaparku. Ale tím, jak jsou nastaveny smlouvy, je to v podstatě nemožné. Finanční dopad takového kroku by byl pro město horší, než si aquapark nechat.“

důležitý výrok

„Megalomanskými akcemi myslím například aquapark. O tom se moc nemluví, ale aquapark nám v tomto volebním období zvýšil o polovinu zadlužení. To je teď asi dvě miliardy, z toho jsme ho v tomto období zvýšili o zhruba 670 milionů. A právě kolem 350 milionů jde na vrub aquaparku.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Podle výroční zprávy (.pdf – s. 18) města za rok 2013 dosáhla zadluženost Olomouce ke konci roku 2013 výše 1,99 mld. Kč.


Celkové zadlužení se zvýšilo ve volebním období, o němž Jakubec mluví, zhruba o 660 milionů (viz tabulka níže), Jakubec jej pojmenovává tedy poměrně přesně. 


Co se týká výdajů na aquapark, jde o cca 340 milionů (viz výpočty níže). Ročně město přispívalo v průměru zhruba 40 milionů na provoz a také v letech 2012–2014 odkupovalo akcie v ročním objemu průměrně 60 milionů. Lze tedy konstatovat, že Aleš Jakubec popisuje korektně jak výši zadlužení, tak i náklady na aquapark.

Koalice Olomouc 2010–2014Deficit rozpočtu v Kč   Deficit bez aquaparku
2011 (.pdf – str. 14)          128 078 277,84              98 178 227,84
2012 (.pdf – str. 32)          210 736 941,50              94 536 941,50
2013 (.pdf – str. 32)          214 151 036,17            102 151 036,16
2014 (.xls – tab. Část A rek.)          108 959 000,00              24 659 000     
Celkem   661 925 255, 51 Kč             319 525 205,50 Kč       

Podle rozklikávacího rozpočtu (dohledatelné pod Běžné výdaje-Ostatní-Sportovní zařízení města) města Olomouc (a rozpočtu na rok 2011 – .xls, granty,příspěvky a dary) šlo na roční služebné (na aquapark) v letech 2011–2014 celkem 163,1 milionu Kč. Konkrétně šlo o 29,9 milionu v roce 2011, v roce 2012 pak 47,2 milionu a v letech 2013 a 2014 o 43 milionů. 


Mimo ročních příspěvků na provoz aquaparku probíhal také odkup akcií aquaparku městem Olomouc. Dle rozklikávácích rozpočtů (dohledatelné pod jednotlivými roky – kapitálové výdaje-Nestavební investice-INV AQUAPARK, a. s.) za roky 2012–2014 šlo konkrétně o 69 milionů v letech 2012 a 2013 a 41,3 milionu v loňském roce. Celkem jde tedy o 179 milionů Kč.