Helena Sýkorová

Helena Sýkorová (KSČM)

2 1 0 0

Výroky

„Pokud jde o vyhlášku týkající se regulace hazardu, tak tam je hazard dovolen oficiálně jen v několika oblastech, které jsou vyjmenované v příloze vyhlášky, na zbytku území města je zakázán. A KSČM je ve svém programu pro nulovou regulaci hazardu.“

„V dřívějších dobách, kdy se postupně vyvíjela brněnská vyhláška regulující hazard, tak jsme tam měli nastaveno vzdálenosti, ve kterých nesmí být žádné zařízení, kde je hazard provozován, přesto ale Ministerstvo financí tehdy na tuto skutečnost nereagovalo a třeba v Kohoutovicích v blízkosti zdravotnického zařízení v několikametrové vzdálenosti byly zrovna dvě herny.“

„Snaha města regulovat hazard na nulu nebo úplné minimum ta už je vidět i v návrhu rozpočtu nebo předpokladu rozpočtu na příští rok, kdy v tomto rozpočtu město získalo částku nebo získá kolem 200 miliónů, zatímco v příštím roce je už vzhledem k regulaci počtu heren počítáno jen se 75 miliony.“