Rudolf Vyčichla

Rudolf Vyčichla (AO)

0 0 1 0

Výroky

důležitý výrok

„Naše město nezpracovalo žádnou podrobnou studii, my se bavíme o tom, kolik přibližně je heren, jaké jsou přibližně výnosy, ale je to pravda? Jaké jsou dopady na obyvatele, jaké jsou dopady právě v těch průvodních jevech. My to nevíme.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění

Výrok je zavádějící, protože Teplice sice takovouto studii skutečně nezpracovaly, ovšem průvodní jevy hazardu, včetně informací o počtu zařízení v Teplicích či výnosech z hazardu, jsou zmapovány.

Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí ČR zveřejňuje každý měsíc informativní přehled povolených zařízení. Poslední přehled (.xlsx) zveřejnilo MF ke 30. 9. 2014. Podle něj v současné době existuje v ČR na 57 370 zařízení. V Teplicích existuje 1 141 herních zařízení přibližně na 90 místech.

MF rovněž každoročně monitoruje výsledky provozování loterií a dalších podobných her. Podle statistiky MF bylo v roce 2013 sázejícími vloženo do hry 123,9 mld. Kč, zároveň 95,3 mld. Kč bylo vyplaceno na výhrách a příjmy provozovatelů byly 28,6 mld. Kč. V roce 2012 vydalo MF studii (.pdf) o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnosti v ČR.