Tomáš Kladívko

Tomáš Kladívko (ODS)

1 2 0 1

Výroky

„My jsme na začátku kampaně řekli, že každý senátor (myšleno kandidát) dostává od strany 100 tisíc, v druhém kole dalších 100 tisíc. “

„Já kandiduji za stranu, která má transparentní účet. “

„Podařila se nám velká spolupráce (senátního výboru pro zahr. věci, obranu a bezpečnost – pozn. Demagog.cz) na bázi Asociace obranného průmyslu, že se nám podařilo některými upozorněními i návrhy zákona zjednodušit postup při vývozu českých výrobků do zahraničí. “

„Já jsem se to (urychlení výstavby pražského a městského okruhu a dalších komunikací – pozn. Demagog.cz) už snažil řešit během několika let zpátky, kdy jsem se scházel se zástupci jak dotčených starostů, tak Ministerstva dopravy, co s tím okruhem bude dál. “