Karel  Doležal

Karel Doležal (ČSSD)

1 0 1 1

Výroky

„Pokud vím, tak ústřední výbor má pro to (kampaň) vyhrazeno půl milionu a pro další kolo sto tisíc, já jsem na to přispěl ze svého 80 000 a je to transparentní účet, kde by vám na ústředí strany sociálně demokratické měli říct, co se z toho platí, protože veškeré faktury a podklady tam posíláme.“

„V Senátě sedí řada lékařů nebo řada lidí, kteří se zdravotnictvím mají něco společného.“

„Doležal: Aby pacient přesně věděl, jaký zákrok mu bude prováděn, jakým způsobem může být případně poškozen nebo nepoškozen, co to všechno řeší; a toto by se mělo vždy s pacientem řádně projednat a mělo by to být i ze zákona povinností příslušných zdravotních zařízení. Moderátor: Z jakého zákona: Doležal: Toto vychází ze zákona č. 50, o zdraví, a pak jsou to další (…) jsou zde samozřejmě i vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.“