Jan Chvojka

Jan Chvojka (ČSSD)

6 0 3 1

Výroky

„On (Babiš - pozn. Demagog.cz) se v tom teď posledních 14 dnů trošku plácá, jestli tam opravdu na to ty peníze měl, protože jako v Echu24 bylo, že 152 milionů tam nějak mu nevycházelo, pak jako říkal, že to byly ještě nějaké příjmy, které se nemusí danit.“

„Ve sněmovně leží poslanecký návrh pana ministra Andreje Babiše, který také řeší tuto problematiku (ochranu oznamovatelů korupce - pozn. Demagog.cz), ale je koncepčně úplně jiný (oproti plánovanému vládnímu návrhu - pozn. Demagog.cz) (...) Ten vládní návrh je minimalistická verze, prošel Legislativní radou vlády a meziresortním řízením, návrh Andreje Babiše je velmi složitý. On to chce jinak, aby u NSZ vznikl jednotný informační systém, kde by se shromažďovaly tato oznámení, úřad práce by potom rozhodoval o tom, jestli zaměstnavatel může propustit toho člověka, který učinil to oznámení k tomu NSZ.“

„V rámci EU jsme skočili z 22. místa na 19. (podle zprávy TI - pozn. Demagog.cz). “

důležitý výrok

„V té zprávě TI se trochu změnila metodika. Oni tam přidali do toho hodnocení těchto států devět nových států, např. Bahamy, Barbados, Grenadu, Sv. Lucii a další, kde se ta míra korupce a věci s tím spojené hodnotí dost těžce.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Ministr Chvojka má pravdu, že do Indexu vnímání korupce pro rok 2016 přibylo skutečně devět nových zemí a stávající počet zkoumaných států se tak zvýšil na 176. Míra korupce v těchto zemích je však hodnocena stejně jako v původních státech, proto není nárůst počtu zemí pro výzkum problematický - samotná metodika se totiž nezměnila. Z těchto důvodů hodnotíme výrok jako zavádějící.

Metodika Transparency International (TI) se nijak nezměnila, stále platí, že TI dělá analýzu průzkumů, které provedlo 13 světových expertních organizací (.pdf), jež se otázkou korupce ve světě zabývají. Oproti roku 2015 však TI přidala mezi své zdroje organizaci Varieties of Democracy (VDEM) Project 2016. Každá z organizací má vlastní metodologii, která spočívá na odborném vyhodnocení několika tematických otázek pro každou zemi, a to vlastními experty a odborníky. 


Transparency International pak sbírá všechna získaná data a na jejich základě vytvoří Index vnímání korupce (CPI), nicméně pouze u zemí, kterými se zabývaly alespoň tři (.pdf) organizace.


Bodový index (rozpětí 0–100 bodů, kdy 0 je nejhorší hodnocení korupce) stále ukazuje absolutní skóre země. ČR za rok 2016 získala skóre 49 a minulý rok 48 (maxima dosáhla v roce 2013 s 56 body). 


Lze tedy pouze sledovat, zda se změnilo relativní postavení naší země na žebříčku v závislosti na tom, že přibylo devět nových zemí. Z nich nás „předběhlo“ v hodnocení sedm. Oproti loňsku si polepšila Kostarika, Kapverdy, Gruzie a Lotyšsko, které Českou republiku posunuly z 37. na sdílené 47. místo. 
Podle Chvojky je problematické v těchto nových zemích hodnotit míru korupce. Pro všechny státy však platí stejná pravidla a jsou posuzovány stejným způsobem. Současně, jak již bylo zmíněno, se do Indexu dostanou pouze země, u kterých posuzovaly korupci alespoň tři organizace, což hovoří spíše proti komplikacím v posuzování. Výrok tedy hodnotíme jako zavádějící.


„Pan Andrej Babiš svěřil své firmy do svěřenského fondu, což je struktura, u které např. pan ministr Pelikán, jako velký odpůrce nového občanského zákoníku, kdysi upozorňoval na to, že to není úplně transparentní institut.“

„Například argumentuje tím (prezident ve stížnosti proti zákonu o střetu zájmů - pozn. Demagog.cz), že byl tento zákon změněn formou pozměňovacích návrhů. Jak jistě všichni víme, zákony se mění velmi často formou pozm. návrhů. Nebo tím, že tím, že byl schválen tento zákon, zasahujeme do něčích práv, což v podstatě dělá také každý zákon. “

„To znamená (...) potřeba omezit koncentrace ekonomické, mediální, politické moci, že je to věc, která je obvyklá i v jiných státech. “

„Já jsem se už jednou střetnul s panem prezidentem, obrazně řečeno, u služebního zákona, když jsem byl zpravodajem zákona. Tam také podal ústavní stížnost a nebyl úspěšný.“

„Já jsem své pozm. návrhy (k návrhu novely zák. o střetu zájmů - pozn. Demagog.cz) konzultoval s několika experty na ústavní právo, např. s panem profesorem Gerlochem (...), ten tam neshledal žádné pochybnosti. “

„Je to pravomoc a právo pana prezidenta tu stížnost podat (stížnost k Ústavnímu soudu - pozn. Demagog.cz)“