Marek Černoch

Marek Černoch (Úsvit)

3 1 1 3

Výroky

„Bory čumí po skalinách.“

„Ta data jsou jednoznačná, hnutí Úsvit klesaly preference, nenabírali se členové.“

„Teď na předsednictvu bylo dohodnuto, že se bude rozhodovat o všech penězích.“

„Ve stanovách, které se teď opět měnily, že se budou předělávat, předkládat nové, není jeden podpis, já jsem svůj podpis na to dal. “

důležitý výrok

„Na členské konferenci v září opět bylo řečeno, že do konce roku nás bude sto. A je únor 2015 a je nás stále devět.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Informaci o pouhých devíti členech hnutí reprezentanti Úsvitu potvrdili. Od té doby se neobjevila žádná informace o změně tohoto čísla a obě strany současné roztržky se na údaji shodují.

Jak informovala ČTK, na ideové konferenci (kterou Černoch nepřesně označuje za členskou) konané v září minulého roku Okamura prohlásil, že by hnutí do konce roku mělo mít sto členů (je třeba podotknout, že již tehdy Tomio Okamura ale nepravdivě uváděl, že počet členů Úsvitu je 35). Tato informace podle tiskové kanceláře zazněla před konáním konference.

Je ovšem třeba podotknout, že se nám nepodařilo dohledat, že by tento údaj pak oficiálně dále padl během konference samotné. Předseda hnutí Tomio Okamura hovořil ve svém projevu o nárůstu počtu členů pouze v obecnosti, tj. bez uvedení konkrétního čísla. Takový údaj se neobjevil ani v projevech samotného Marka Černocha nebo Radima Fialy. Pouze v obecné rovině je tento cíl obsažen také v usnesení vzešlém z konference. Přesto hodnotíme výrok jako pravdivý

důležitý výrok

„V tom usnesení (poslaneckého klubu, pozn. Demagog) nebylo nic o tom, že někdo ruší Úsvit, že někdo svrhává Tomio Okamuru.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění

Výrok je hodnocen jako zavádějící. Ve zmíněném usnesení poslaneckého klubu hnutí Úsvit, jehož je Marek Černoch předsedou, se skutečně striktně formálně nehovoří o případném zániku hnutí Úsvit, nicméně pokud by bylo naplněno toto usnesení, pak by do nové politické strany přešla značná část strany či lidí na ni přímo napojených.

Konkrétně ústřední věta tohoto usnesení zní takto: "Poslanecký klub hnutí Úsvit pověřuje své nezávislé poslance a aparát klubu založením nové politické strany, která kooptuje do svých orgánů poslance HÚ a VV a místopředsedy HÚ, zástupce hnutí a zástupce dalších regionálních stran.

Na to reagovalo předsednictvo (zda se jej účastnil i předseda Okamura, nelze potvrdit) hnutí Úsvit svým usnesením, ve kterém vyjadřuje svou podporu vzniku nové politické strany a rovněž souhlasí s kooptací poslanců a místopředsedů hnutí Úsvit do nové strany. 

Usnesení tedy přímo neuvádí, že by mělo být hnutí Úsvit zrušeno či Okamura svržen, nicméně při naplnění usnesení (včetně apelu na přechod lidí do nové strany) především posl. klubu by hnutí bylo personálně fakticky zcela vyprázdněno (a to i s přihlédnutím k aktuální "šíři" členské základny).

„Já jsem svou vizi přednesl i s nějakým návrhem usnesení, s vizí do budoucna, a poslanci, kolegové, se přiklonili na moji stranu, bylo to 10:2. “

„Inkriminované pondělí byla dohoda, že Tomio Okamura přednese nějakou vizi do budoucna v rámci hnutí Úsvit, v rámci integrace strany, o které on sám mluví již od ideové konference ze září 2014 až do současnosti. Byla dohoda i na tom, že přednesou nějakou svoji vizi i ostatní poslanci. “